• Vďaka projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II môžeme mať v podpornom tíme asistentov učiteľov. Pomáhajú odľahčovať prácu učiteľov konkrétnou pomocou a prácou s integrovanými deťmi na hodinách.
      • Novinky

        • Koľko lásky sa zmestí?
         • Koľko lásky sa zmestí?

          Milí rodičia,

          chceli by sme Vás informovať, že aj naša škola sa rozhodla zapojiť do zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2023" a potešiť tieto Vianoce seniorov. Viac informácii sa dozviete cez svojich triednych učiteľov. Zbierka bude prebiehať na úrovni tried (ktoré sa rozhodnú zapojiť) a krabičky budú odovzdané najneskôr 1.12.2023 pridelenej kontaktnej osobe.

         • Oznam k piatku 27.10.2023

          Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

         • Zber papiera

          Avizovaný zber papiera s Gymnáziom Partizánske sa uskutoční počas týždňa 23.-27.10.2023 na školskom dvore. Zbiera sa papier previazaný špagátom (nie lepiacou páskou), nezbiera sa kartón.

         • Jazykový piatok

          Naša škola sa aj tento rok zapojila do aktivity Európsky deň jazykov. Deviataci si pre spolužiakov z ostatných ročníkov pripravili prezentácie o rôznych európskych krajinách. Žiaci sa dozvedeli o národnom jedle na Islande, videli krásnu prírodu Fínska, poskladali vlajku Talianska či sa naučili pár slov po nórsky. Veríme, že v deťoch sme vďaka spoznávaniu krajín povzbudili potrebu vzdelávaniu sa v jazykoch a túžbu po cestovaní.

         • Baťa point počas Dňa architektúry

          Festival Deň architektúry sa na Slovensku koná už po dvanástykrát a v tomto roku je jeho súčasťou aj Baťa point, ktorý nájdeme v Partizánskom na Červenej ulici. Podujatia sa 2. októbra zúčastnili aj naši žiaci. V priestoroch baťovského poldomu ich privítala historička architektúry Katarína Janíčková. Cez interaktívne aktivity a hry im priblížila históriu a architektúru Baťa pointu. Cieľom festivalu je nielen informovať a vzdelávať, ale aj vzbudiť záujem o architektúru a jej hodnoty medzi mladou generáciou. Ďakujeme za pozvanie!

        • Dopriali sme si VĎAČNOSŤ
         • Dopriali sme si VĎAČNOSŤ

          Rodičia, ĎAKUJEME!

          21.septembra, na Svetový deň vďačnosti, sme spustili vlnu vďačnosťi a dostali sme ju vrchovato späť. Ďakujeme za Vaše reakcie na našu vďaku Vám. Anonymne uverejňujeme aspoň niektoré reakcie Vás, rodičov:

          Každý deň ďakujeme Bohu, že nás okolnosti priviedli do tejto školy.🙏❤️Príde mi to ako iný svet...svet plný láskavých, obetavých a milých ľudí...ďakujeme, že môžeme byť súčasťou tohto sveta. Ďakujeme za každý úsmev, emóciu a všetko, čo vďaka vám a tejto škole prežívame.🙏❤️😊

         • Biela pastelka - vidieť svet iných

          Koniec septembra sa spája v našej škole tradične so zbierkou Biela pastelka. Zapájame sa do nej už po niekoľkýkrát. Dôvodov je viacero, no oslovuje nás pri nej to, že učíme deti vnímavosti na svet. Učíme ich myslieť na iných a vcítiť sa do ich sveta. Na ranných openingoch si deti mohli vyskúšať aké je to bez zraku chodiť cez prekážkovú dráhu, pomocou hmatu nájsť správny predmet a iné aktivity, kde oči nemohli byť použité. Aspoň na chvíľu zažili svet nevidiacich.

        • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie
         • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

          Milí rodičia a zákonní zástupcovia žiakov,

          riaditeľka školy vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.09.2023 o 16:00 v multifunkčnej miestnosti na druhom poschodí budovy školy. Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa budú konať triedne rodičovské združenia v jednotlivých kmeňových triedach.

         • 1.stupeň na Chochuliáde

          V piatok 2.6.2023 sme sa ráno obliekli do zelených školských tričiek a vybrali sa na rýdzo Partizánsku atletickú akciu detí prvého stupňa - Chochuliádu. Pol dňa naše deti zápolili s rovesníkmi ostatných škôl. Spolu sa stretlo viac ako 400 detí a domov sme unavení, ale spokojní priniesli tieto úspechy:

         • Atletický piatok pre 2.stupeň

          Na 53.ročníku Memoriálu Rudolfa Jašíka sa v piatok 26.5.2023 v rôznych atletických disciplínach predstavili viacerí žiaci našej školy. Vďaka svojim talentom, no aj prekonanému strachu z neznámeho sme si so sebou domov odniesli aj zopár pekných umiestnení.

          Vydržať v májovom sparnom dni nebolo vôbec jednoduché a súťažiaci si museli počkať aj dve hodiny na svoju disciplínu. Navyše niektoré kategórie - ako skok do výšky - sú veľkou neznámou z dôvodu potreby špeciálnyh pomôcok pre žiakov, no napriek tomu sa podarilo vybojovať 2. miesto Michalovi Tvrdíkovi v kategórii starší žiaci a rovnako 2.miesto Johanke Gáherovej v kategórii mladšie žiačky..

         • Úspechy detí v Klokanovi

          V polovici mesiaca máj nám do školy prišli dlhoočakávané ceny pre deti, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže Klokan. V tomto jubilnejnom 25. ročníku si na Slovensku hlávky potrápilo viac ako 70.000 detí. V každej kategórii sa na našej škole našli deti, ktoré sa umiestnili medzi 20% najúspešnejšími riešiteľmi, dokonca v kategórii Klokanko 3 sme mali Terezku a Agátku z Green Class a Terezku z Yellow class a tiež Melissu v KLOKANKO 2 so 100% úspešnosťou.

         • Ukončenie mentoringu 22/23

          Školský rok 2022/2023 pomaly končí, prichádza čas uzatvárania, reflexie a obzerania sa späť, čo všetko sme sa naučili. Sme hrdí na všetkých žiakov, ktorí využili už v poradí druhý mentoringový program v našej škole. Tento rok boli v ponuke títo mentori:

          • Jaroslav Klucha – „maľovanie obrazov olejom
         • Knižnica sa rozrastá - vďaka Vám!

          Knižní škriatkovia strážia nové poklady, ktoré sme mohli do školskej knižnice zakúpiť z príspevkov z akcie Adopcia kníh. Konečná suma 130€ nám dovolila doplniť 12 nových kníh pre všetky vekové kategórie. Už sú na svojich miestach a čakajú na prvých čitateľov.

          Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za každý príspevok a tešíme sa na príbehy ukryté v knihách, ktoré spoločne s deťmi odhalíme!

         • Dobrovoľne v rozprávke

          V sobotu 27.5. sa dobrovoľne do rozprávky vypravili niektorí naši siedmaci a ôsmaci, aby tak spríjemnili detskú akciu pod názvom Cesta rozprávkovým lesom. Zo 7.B sa odhodlali Filip, Adelka, Anetka, Emka, Terezka a z 8.A Tamarka. Privstali si a od 6:40 si pripravovali svoje stanovisko v lese.

          Zamaskovaní do kostýmov v téme Perníková chalúpka vítali od 9:00 návštevníkov. Každé dieťa dostalo u nich pečiatku, cukrík, namaľované srdiečko na líčko a malé deti aj perníky. Počas dňa prichádzalo množstvo ľudí a miestami spôsobovali perníkovské zápchy. Návštevníkom zahrali divadlo, na pamiatku sa s nimi odfotili a pokračovali do ďalšej rozprávky.

         • Lesná pedagogika - poďakovanie mestu

          Štvrtáci z nášho mesta sa 12.5. zúčastnili druhej časti zážitkovej Lesnej pedagogiky v nádhernom prostredí neďaleko Nemšovej, Antonstáli. Zamestnanci Lesov SR si pre náš turnus zložený z 3 plných autobusov pripravili sedem interaktívnych stanovísk.

          Okrem streľby z luku na terč, mali deti možnosť rozoznávať zvuky zvierat, spoznať rôznorodosť semien ihličnatých, ale aj listnatých stromov, pripomenúť si typy stôp z lesa, naslepo prejsť po vyznačenej trase len pomocou hmatu a sluchu alebo umiestniť do správneho prírodného spoločenstva zvieratá. Pre deti z white a blue class to bola malina, keďže učivo prírodovedy ovládali presvedčivo, no nehanbili sa pýtať sa a doplnili si znalosti o lese priamo od ľudí najpovolanejších.

         • Krémeš s primátorom

          Príjemné posedenie s primátorským krémešom sme mali v utorok 16.05.2023. Vôbec prvé stretnutie tohto druhu na našej škole sprevádzala priateľská a uvoľnená atmosféra. Pán primátor Jozef Božik nám predstavil plánované zmeny a výzvy v riadení mesta, informoval nás o blížiacich sa nutných opravách ciest pri škole. Trpezlivo odpovedal na viaceré otázky a snažil sa pochopiť pripomienky k parkovacej politike a úskaliami, ktoré dennodenne zažívame s rezervovanými a zaplatenými miestami.

         • Vylepšime keramickú dielňu vďaka TSK

          Od dnešného dňa je spustené hlasovanie v participatívnych projektoch Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podaný máme 1 projekt s názvom Čas pre 3 generácie - workshop keramickej dielne.

          KEDY? Hlasovať sa dá od dnes do polnoci 30.5.2023

          AKO NA TO?

          • Klikni na tento link
          • Vyplň svoje číslo v tvare +
        • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!
         • ĎAKUJEME! Projekty v meste úspešné!

          Ďakujeme za hlasy, ktoré ste zaslali a vďaka ktorým sme sa umiestnili na 3. a 4. mieste medzi podporenými projektmi v participatívneho rozpočtu mesta Partizánske. Ďakujeme za zapojenie kamarátov a priateľov v hlasovaní.

          Ďakujeme, že vďaka týmto finančným prostriedkom budeme môcť doplniť oddychovú zónu a čitateľské kútiky v priestoroch školy. Isto pripojíme aj zopár fotiek z hotových diel. Aj takýmto spôsobom tvoríme prostredie, kde sa každý môže cítiť ako doma.

        • Oznam o riaditeľskom voľne
         • Oznam o riaditeľskom voľne

          Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

      • Ostaňte s nami v spojení

      • Zvonenia

       Štvrtok 7. 12. 2023
      • Jedálny lístok

       • Štvrtok07. 12.
       • Polievka karfiolová so zeleninou (5.048) (180/200/220/250)
        Morčacie prsia zapekané so syrom (9.037) (SK) (56/72/88/122)
        Zemiaková kaša (16.018) (140/160/210/260)
        Šalát záhradný (24.059) (55/80/80/100)
        Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu (1.024) (150/200/200/250)
       • Piatok08. 12.
       • Polievka zemiaková s taveným syrom (5.128) (180/200/220/250)
        A: Chlieb k polievke (3.001) (30/50/50/70)
        Lasagne so sójovou drťou a zeleninou (14.105) (EU) (185/240/290/350)
        Mlieko polotučné (1.015) (150/200/200/250)
        ovocie (150/200/200/250)