• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
   Zmluva Zmluva o spolupráci MPC s DPH 11.08.2020 Metodické pedagogické centrum 12.08.2020
   Zmluva Zmluva č. ZO/2021 A25685-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 16.04.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. 19.04.2021
   Zmluva 22240008 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku s DPH 13.04.2022 Nadácia ZSE 27.09.2022
   Zmluva 424/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie s DPH 21.07.2022 Mesto Partizánske 27.09.2022
   Zmluva 2022/0792 Zmluva o poskytnutí grantu s DPH 09.08.2022 TSK 27.09.2022
   Zmluva Zmluva o dodávke stravy a služieb s DPH 26.08.2022 UNISPORT Partizánske 27.09.2022
   Zmluva OURV/2022/462 Zmluva o nájme pozemku s DPH 30.08.2022 Mesto Partizánske 27.09.2022
   Zmluva OURV/2022/464 Zmluva o nájme pozemku s DPH 30.08.2022 Mesto Partizánske 27.09.2022
   Zmluva č.LZ/058/2022 Licenčná zmluva na použ.Metodiky, tren.prostriedkov a pomôcok OZ Šport.akadémie M.Tótha s DPH 02.09.2022 Športová akadémia Mateja Tótha o.z. 27.09.2022
   Zmluva 677/2022 dodatok č.1 ku zmluve 11/2022 s DPH 01.12.2022 Mesto Partizánske 12.01.2023
   Zmluva 11/2022 Zmluva o poskyt.fin.prostr. na mzdy a prevádzku na žiaka s DPH 27.01.2022 Mesto Partizánske 12.01.2023
   Zmluva 11/2023 Zmluva o poskyt.fin.prostr.na mzdy a prevádzku s DPH 09.01.2023 Mesto Partizánske 12.01.2023
   Zmluva 481/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000,00 s DPH 01.08.2023 Mesto Partizánske 09.08.2023
   Zmluva 574/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 3 500,00 s DPH 17.10.2022 Mesto Partizánske 19.10.2022