• Novinky

     • Aj Váš názor nás posúva ďalej...
      • Aj Váš názor nás posúva ďalej...

      • 8. 5. 2021
      • Milí rodičia,

       Váš pohľad je pre nás dôležitý a pomáha nám spolutvoriť našu školu, prosím, venujte niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Má spolu 15 otázok a zaberie Vám max 10 minút Vášho času. Dotazník môžete vyplniť do 14.05.2021.

       Ďakujeme za Vašu ochotu a prejavený záujem.

       Tím CZŠ s MŠ JK

     • Čarodejník z krajiny Oz aj dnes
      • Čarodejník z krajiny Oz aj dnes

      • 6. 5. 2021
      • Dnes o 19:30 pokračuje Katka Belišková v čítaní príbehu Dorotky. Máme za sebou už 9 kapitol. Kam sa dostaneme teraz? Po smrtonostnom makovom poli sa stretla Dorotka s kamarátmi s kráľovnou poľných myší. Dostanú sa už k bránam Smaragdového mesta? Príďte a sprevádzajte nás aj dnes.

       Link a ďalšie informácie o Čítaní v pyžamkách tu.

     • Dnešný hosť miluje fialovú farbu
      • Dnešný hosť miluje fialovú farbu

      • 5. 5. 2021
      • Na Čítanie v pyžamkách dnes zavíta hosť, ktorého všetci na 100% poznáte. Prezradíme len to, že je to niekto, kto pozná našu školu od jej prvých myšlienok a stará sa každý deň o to, aby sme sa tu cítili ako doma. Už viete kto to je? Že nie? Taaak pomôcka: Meno nášho hosťa má iniciály DG. Teraz to už isto vie každý!

       Začíname 19:30 na Zoome, čakáreň otvárame o 19:25.

       Viac o Čítaní v pyžamkách nájdete tu.

     • S Vami to dokážeme!
      • S Vami to dokážeme!

      • 4. 5. 2021
      • Mesto Partizánske vo štvrtok 29. apríla 2021 na verejnom prerokovaní odobril do verejného SMS hlasovania 17 návrhov komunitných projektov. Naša škola sa spolu s OZ Batania do tejto iniciatívy zapojila s dvomi projektmi Stolný tenis na škole - číslo projektu 16 a Miestnosť Snoezelen - číslo projektu 17.

       O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu môžete rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664 (Cena spätnej SMS je 0,50€). Podporených bude prvých 10 projektov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov.

       Hlasovať môžete od 3. mája do 16. mája (vrátane) 2021.

       SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu. Vzor: PROJEKT 16, PROJEKT 17 na číslo 6664. Z jedného telefónneho čísla je možné hlasovať za oba projekty iba raz.

       Ďakujeme vopred za Vašu podporu.

       Tím CZŠ s MŠ JK a OZ Batania