• Novinky

      • Deň (roz)dávania radosti!

      • 21. 12. 2022
      • Deň ako každý iný, a predsa sa v ňom dejú drobné veci, ktoré vyčarujú úsmevy na tvárach mnohých ľudí v našej komunite, v našom meste.

       Aj tento rok je pre nás 21.12. Dňom dávania, v ktorom rozdávame radosť. V rámci mesačnej cnosti veľkorysosť sme sa rozhodli obdariť naše mesto niečím milým. Deti z prvého stupňa od rána vyrábali vianočné pozdravy, ktoré si potom vlastnoručne zaniesli do schránok do ulíc v okolí našej školy. Túto aktivitu pozitívne ocenili aj obdarovaní na sociálnej sieti v známej partizánskej skupine. Štvrtáci napríklad stretli staršiu pani, ktorej osobne zapriali požehnané sviatky a odovzdali pozdrav. Jej úsmev, prekvapenie a radosť ich dnes sprevádzali počas celého dňa.

       Deti z druhého stupňa sa na dnešný deň začali pripravovať už včera. Napiekli skoro tucet krabičiek medovníčkov a pripravili vianočné pozdravy, ktoré rozdávali na autobusovej stanici, na polícii, u hasičov, bezdomovcom... Miesta kam išli si vyberali deti samé. Zažili veľa úsmevov, radosti, niekedy aj nepochopenie alebo nedôveru ľudí okolo. No čo je hlavné, rozniesli toľko radosti, že tá sa dnes šíri mestom.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami zapojili dnes do rozdávania. Pretože Radosť Rozdávaním Rastie :) Naplníme ňou dnes celé mesto?

     • Chrípkové prázdniny
      • Chrípkové prázdniny

      • 14. 12. 2022
      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ Prievidza a po dohode so zriaďovateľom bude v dňoch 15. až 19. decembra 2022 (štvrtok, piatok, pondelok) vyučovanie na základnej škole prerušené z dôvodu výrazne zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení u žiakov našej školy. V týchto dňoch sú obedy detí automaticky odhlásenéMaterská škola ostáva otvorená bez zmeny.

       Vyučovanie bude obnovené v utorok 20. decembra 2022.


       S pozdravom a prianím pevného zdravia
       Daniela Gubková,riaditeľka školy

      • Ďakujeme za outdorovú čitáreň!

      • 8. 12. 2022
      • V tomto školskom roku máme pri ihrisku v areáli školy zopár noviniek. Pribudli nám miesta, kde môžeme zmysluplne tráviť čas počas vyučovania alebo v resttime.

       Jedným z miest je aj outdoorová čitáreň. Táto vznikla vďaka vašej podpore nášho projektu, teda vďaka vašim hlasom z Participatívneho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prostriedky, ktoré sme získali sme využili efektívne a verím, že aj na zútulnenie chvíl nielen oddychových, ale počas teplých dní aj na naše obľúbené čitateľské dielničky.

       Ďakujeme TSK a ďakujeme každému, kto nás podporil!