• Novinky

     • Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa
      • Výberové konanie na riaditeľa CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

      • 2. 6. 2021
      • Koinónia Jána Krstiteľa - Oáza Sklené podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa Partizánske.

       Kvalifikačné predpoklady:

       • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
       • vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Ďalšie požiadavky a kritériá:

       • ovládanie štátneho jazyka
       • znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
       • osobnostné a morálne predpoklady
       • organizačné a riadiace schopnosti,
       • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
       • bezúhonnosť
       • zdravotná spôsobilosť

       Požadované doklady uchádzačov:

       • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
       • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania
       • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
       • profesijný štruktúrovaný životopis
       • návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy,
       • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
       • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

       Uzávierka prihlášok: 23.06.2021

       Prihlášky posielajte na adresu: CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa, Nám SNP 200/22, 95801 Partizánske

       Obálku označte: Výberové konanie, CZŠ s MŠ JK, Partizánske – „Neotvárať!“

     • Rozprávky uja Klobásu už zajtra so známou slovenskou herečkou
      • Rozprávky uja Klobásu už zajtra so známou slovenskou herečkou

      • 1. 6. 2021
      • Zajtra sa na Čítaní v pyžamkách máte možnosť zoznámiť s ujom Klobásom od Jula Satinského, ktorého nám predstaví herečka Eva Pavlíková. Zvedavé otázky môžete položiť aj vy, stačí sa pripojiť zajtra (v stredu) o 19:25, aby sme 19:30 mohli začať.

       Link a  informácie o našich  doterajších hosťoch nájdete tu.

     • Večerné správy s Ľubomírom Bajaníkom
      • Večerné správy s Ľubomírom Bajaníkom

      • 26. 5. 2021
      • Milí rodičia,

       dnešné večerné správy Čítanie v pyžamkách bude hostiť známu tvár aj hlas z televíznych obrazoviek. Spoznávate ho? Akú knihu si vybral, Vám prezradí on sám vo videopozvánke nižšie. Vidíme sa o 19:25, začíname 19:30.

       Link a viac info o Čítaní v pyžamkách tu.

     • Trikrát v Sklenom s Dorotkou
      • Trikrát v Sklenom s Dorotkou

      • 20. 5. 2021
      • Drahí knihožrúti,

       dnes (štvrtok) a potom ešte na dvoch stretnutiach vo štvrtok nás prevedú príbehom o Dorotke a jej putovaní naši priatelia z Koinónie Jána Krstiteľa v Sklenom. Ako sa bude tváriť Oz, keď sa dozvie o smrti zlej čarodejnice? Splní sľub, ktorý dal našim putujúcim? Príďte a dozviete sa viac.

       Začíname čítať 19:30, čakáreň otvárame o 19:25. Link a všetky potrebné info nájdete tu.