• Novinky

     • DOD pre záujemcov o zápis detí
      • DOD pre záujemcov o zápis detí

      • 18. 3. 2022
      • Milí záujemcovia!

       Raz zažiť je lepšie ako stokrát počuť. S radosťou pre Vás otvárame dvere našej školy a tried, aby ste mohli nielen počuť, ale aj zažiť atmosféru našej školy!

       Čo? Deň otvorených dverí pre záujemcov o zápis detí do prvého ročníka ZŠ
       Termín: utorok 29.3. a streda 30.3. 
       Prihlasovanie: vopred cez formulár

       Na výber sú rôzne triedy od prvého až po šiesty ročník, vstúpiť s nami môžete do tajov a zákutí matematiky, slovenčiny, ale aj anglického jazyka či prírodovedy. Kto si privstane pred prvou hodinou, podarí sa mu zažiť aj náš opening s deťmi.

       Prosíme Vás o dochvíľnosť pri vstupe do tried. Vzhľadom k veľkosti tried, je kapacita návštevníkov obmedzená na 6. Ďakujeme za pochopenie.

       Už teraz sa tešíme na Vás!

       Deti a tím učiteľov CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

     • Keď sa učitelia učia (Fínsko 2022)
      • Keď sa učitelia učia (Fínsko 2022)

      • 10. 3. 2022
      • Učenie sa vlastnou skúsenosťou je najlepším spôsobom osvojovania si poznatkov. V duchu tejto pravdy sme sa rozhodli na vlastnej koži zažiť fínske školstvo a odhaliť tajomstvo ich obdivuhodných výsledkov v medzinárodných meraniach PISA.  Aj vďaka programu Erasmus+ sa nám podarilo vycestovať za polárny kruh do mestečka Rovaniemi v Laponsku, kde sa stretlo sedemdesiat učiteľov z rôznych kútov sveta, aby bližšie spoznali model úspešného fínskeho školstva. S kolegami z Nemecka, Španielska, USA, Mexika, Izraela, Bahrainu, Belgicka, Írska, Anglicka, Holandska a Grécka sme mali možnosť zdieľať sa o svojich domovských školských systémoch či učiteľských skúsenostiach a plánovať vzájomnú spoluprácu do budúcnosti.

       Tím lektorov a ľudia zodpovední za vzdelávanie v Rovaniemi sa nám venovali celých sedem dní. Ochotne sa podelili so svojimi skúsenosťami z prvých krokov školskej reformy,  vysvetlili nám, že vzdelávanie vo Fínsku patrí medzi hlavné priority a má plnú podporu aj na regionálnej úrovni. Učiteľstvo je v tejto krajine atraktívnou profesiou. Učitelia sú veľmi dobre trénovaní aj vysoko cenení.  V školách sa kladie dôraz na samotný proces učenia sa, nie testovanie žiakov. Výsledky testovaní sú pre učiteľa len akýmsi semaforom, ktorý určuje, kam sa má posunúť v ďalšej pedagogickej činnosti s tou ktorou triedou.   

       Neostalo však len pri informovaní a prezentovaní. Hostitelia nám dali svoje školstvo zažiť. Na pár hodín sme sa stali žiakmi základnej školy pod vedením fínskych učiteľov. Mohli sme si vyskúšať jeden predmet podľa vlastného výberu. V ponuke boli napríklad prírodná pedagogika, domáca ekonomika, sebapoznanie, remeslá či zimné športy s využitím snežníc. Zaujímavé, však? Neverili by ste, koľko sme sa toho naučili o stromoch len počas dvoch hodín prírodnej pedagogiky. Bolo to spojenie prírodovedy, matematiky a telesnej výchovy. Práve športové a umelecko-hudobné aktivity napĺňajú čas žiakom počas týždňa, aby sa cítili v škole šťastní a dobre prosperovali. Výsledkom je radosť detí z učenia sa. Samotná škola vybudovaná len pred pár rokmi nás všetkých očarila svojím materiálnym vybavením a tiež pestrým a podnetným školským areálom.

       Popri tom všetkom nám hostitelia z EDUfinn dali príležitosť spoznať bližšie ich život, vychutnať typickú fínsku kuchyňu, navštíviť dedinku Santa Clausa za polárnym kruhom a niektorým sa podarilo na vlastné oči vidieť aj polárnu žiaru.  

       Sedem dní nabitých bohatým programom nám pomohlo lepšie pochopiť a na vlastnej koži zažiť fínsky systém vzdelávania. Vďaka medzinárodnej komunite účastníkov programu sme si rozšírili obzory aj o informácie o vzdelávaní v iných kútoch sveta. Rôzne kultúry a materinské jazyky neboli prekážkou. Spájalo nás nadšenie a chuť hľadať tie najlepšie spôsoby, ako deti vzdelávať a rozvíjať pre úspešný a šťastný život v 21. storočí. Ako povedal Seneca: „Učíme sa pre život, nie pre školu.“

       Daniela Gubková a Tatiana Gulíková

     • Aj naše deti pomáhajú Ukrajine
      • Aj naše deti pomáhajú Ukrajine

      • 1. 3. 2022
      • Milí rodičia, 

       pozývame vás do aktivity, ktorá momentálne spája ľudí, mestá aj krajiny. Pozývame vás pridať sa s vašimi deťmi do pomoci pre Ukrajinu. Chceli by sme našim deťom dať možnosť zapojiť sa a budovať v nich pocit spolupatričnosti. Vnímame to ako možnosť byť nápomocní a prispieť aj drobnosťou pre iné deti.

       DEŇ: 1.3. (utorok) do 4.3. (piatok)

       KEDY: v čase od 14:00 - 17:00 - prosím nosiť len v tomto čase, kedy budú pripravení dobrovoľníci z radov pedagógov a detí na triedenie vecí

       KDE: naša bývala jedáleň (v budove našej základnej školy)

       ČO SA ZBIERA:

       Hygiena - toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (tampóny, vložky), plienky (všetky veľkosti), vlhčené utierky, jednorázové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia, papierové kuchynské utierk, odpadové vrecia (malé, veľké) a jednorázový riad vrátane tanierov (tácok)

       Trvanlivé potraviny - konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, zaváraniny, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny

       Potreby pre deti - detské príkrmy - sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

       Ďakujeme vopred za každé zapojenie sa

       Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

     • Stretnutie pre záujemcov o zápis do 1.ročníka
      • Stretnutie pre záujemcov o zápis do 1.ročníka

      • 28. 2. 2022
      • Milí rodičia, ktorí plánujete zápis dieťaťa do našej základnej školy!

       Pozývame Vás na stretnutie s vedením školy, na ktorom sa predstaví vízia a misia školy. Na tomto stretnutí máte možnosť pýtať sa na veci, ktoré sú Vám možno ešte nejasné alebo Vás zaujímajú. Stretnutie je spojené s prehliadkou priestorov školy.

       KEDY: 3.3.2022 (štvrtok)

       ZAČIATOK: 17:00

       KDE: stretneme sa pri recepcii základnej školy

        

       Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami

       Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa