• Novinky

      • Pozvánka pre starých rodičov

      • 21. 10. 2022
      • Po dvojročnej prestávke opäť pozývame do školy starých rodčov našich detí. Spoločne sa niečo naučíme, zahráme sa, porozprávame a samozrejme pohostíme sa navzájom dobrotkami k čaju.

       Kedy? Utorok 25.10.2022 o 7:45 v triede svojho vnúčaťa

       Tešíme sa na Vás.

     • Dni ako iné a predsa výnimočné
      • Dni ako iné a predsa výnimočné

      • 19. 10. 2022
      • Od začiatku školského roka si v škole pripomíname aj rôzne špeciálne dni. Výnimočnosť každého nového dňa je v tieto dni doplnená milou pripomienkou nejakej vlastnosi alebo schopnosti, s ktorou sa stretávame. Niektoré dni dokonca nájdete aj v kalendári ako medzinárodnú pripomienku.

       Koncom septembra sme zas od rána hľadali za čo všetko sme vďační. V niektorých triedach sa písali listy a odkazy plné vďaky, niektorí zas "vysadili" záhradu vďačnosti alebo len na chodbe poďakovali okoloidúcim za niečo pekné. V jednej z tried sa deti prestriedali na "kresle vďačnosti". Kto v ňom sedel prijímal vďaky od spolužiakov. Pripomenuli sme si za čo sme vďační a berieme niekedy ako samozrejmosť.

       V iné také októbrové ráno každého na recepcii privítala galéria Úsmevu. Od rána si mohli žiaci či učitelia pripnúť úsmev, ktorý im bude pasovať a urobiť si vtipnú fotku. Úsmev sem, úsmev tam, v tento deň sme si ho všímali viac ako inokedy. Cez prestávku sme sa mohli pripojiť k známej piesní o tom, že úsmev nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc.

       Prajeme aj Vám, aby ste mali vždy okolo seba niekoho kto dokáže vyhrať nad svojimi lícami :)

     • Oznam o riaditeľskom voľne pre 2.stupeň
      • Oznam o riaditeľskom voľne pre 2.stupeň

      • 16. 10. 2022
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom druhého stupňa Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 21.10.2022 (piatok).

       Ak nemáte v tento deň záujem o obed, odhláste si ho prostredníctvom Edupage. 

       Žiaci prvého stupňa sa učia podľa pravidelného rozvrhu, organizácia dňa pre prvý stupeň je plne zachovaná.

       Ďakujeme za pochopenie.
       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy