• Novinky

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • 30. 8. 2022
      • Milé deti, milí rodičia. Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (pondelok) o 08.30 hod. na školskom dvore.

       Po skončení slávnostného otvorenia pôjdeme do tried a odtiaľ spolu na svätú omšu, ktorá sa uskutoční v rímskokatolickom kostole Božského Srdca Ježišovho o 9:30. Na svätú omšu sú srdečne pozvaní aj rodičia a priatelia školy.

       Náš program dňa končí svätou omšou.

       Pri nástupe do školy je potrebné priniesť alebo zaslať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (papierovou formou alebo prostredníctvom edupage). Tlačivo nájdete tu:  pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf alebo už vytlačené na recepcii školy.