• Manuál pre rodiča

    • Manuál pre rodiča k online vzdelávaniu

    • 1. Podpora

     • vytvorte si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby ste vzali do úvahy všetky online hodiny a tiež čas, ktorý potrebuje venovať samostatnej príprave a relaxu
     • vytvorite čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnite rušivé prvky
     • podporujte snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní

      

     2. Informovanosť

     • informujte sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi
     • informujte školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré dieťaťu bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania
     • vytvorte si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikujte

      

     3. Technické vybavenie

     • zabezpečte dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software) - v prípade potreby sa informujte o možnostiach zapožičania si zariadenia v škole
     • pomôžte dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby oslovte triedneho učiteľa

      

     4. Materiály

     • v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážte online verziu voči tlačenej