• Manuál pre žiaka

   • Manuál pre žiaka k online vzdelávaniu

   • Rozvrh: Dostal si rozvrh online vzdelávania. Ak ho nemáš, nájdeš ho na stránke školy tu.

    Čas:  

    • Priprav sa na vyučovanie. Tak ako sa pripravuješ na hodiny, keď chodíš do školy, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online. Nezabudni na svoje domáce úlohy.
    • Opakovanie - po hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali.
    • Netráv pri počítači veľa času - keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa dnes zahrať trochu inak - spoločenskú hru, zacvič si... 

     

    Účasť na hodine

    • Máš sa ako pripojiť? Ak nemáš počítač, použi svoj telefón. 
    • Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole. 

     

    Počas hodiny: 

    • Nebuď rušený - ak sa dá, snaž sa, aby ťa rozpyľovalo čo najmenej vecí 
     • vypni televízor, rádio 
     • zavri ostatné programy na počítači 
     • vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať hodinu
    • Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ - keď ťa poprosí, aby si si zapol mikrofón/kameru     
    • Zapájaj sa do priebehu hodiny - odpovedaj na otázky učiteľa. Ale nezabudni sa prihlásiť!

     

    Pomoc:  ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE - AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O POMOC! :)