• Moment mesiaca

   • 03/2020 Zápis CZŠJK
    • 03/2020 Zápis CZŠJK

    • 26.11.2020 21:49
    • Posledné obdobie nám doslova prinieslo "školu, kde sme doma". Nastala situácia, ktorú nikto z nás nečakal a zo dňa na deň sa z Vás stali aj učitelia. O to viac sme si tieto dni bližšie, hľadáme porozumenie, spoluprácu a vzájomnú empatiu. Ďakujeme Vám za ochotu komunikovať, hľadať riešenia a režim, v ktorom dokážete spojiť prácu, učenie detí aj domácnosť. Bez Vašej podpory by sme to nezvládali ani my, ani Vaše deti.

    • Aj my sa musíme vysporiadať s mimoriadnou situáciou, kvôli ktorej sme nemohli zrealizovať dni otvorených dverí či zápis detí do prvého ročníka, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Náš život sa prenáša do online prostredia. V posledných dňoch práve preto aktívne fungujeme na našich sociálnych sieťach, aby mali naši záujemcovia možnosť "nazrieť" aspoň takýmto spôsobom do života v škole. Vy ho poznáte "na vlastné oči" a najlepšie viete, o čo nám v škole naozaj ide. Preto Vás prosíme o spoluprácu. Prepošlite tento email aspoň jednému z Vašich priateľov, o ktorom viete, že má doma predškoláka a chystá sa do školy. Nasmerujte ho na elektronickú prihlášku:  https://www.czsjanakrstitela.sk/register/

     Pripomíname, na čom nám záleží rovnako ako na  SPOLUPRÁCI s rodičmi:

     INOVÁCIE
     Aj keď sme ešte malá škola a nežijeme vo veľkomeste, záleží nám na tom, aby sme našich žiakov vzdelávali inovatívne. Používame preto metódy, ktoré sú založené na zážitku, spolupráci či konštruktivistickom prístupe k vyučovaniu. Jednou z nich je HÉJNEHO METÓDA vyučovania matematiky, v ktorej deti samotné odhaľujú jednotlivé vzťahy a tým sa podporuje ich kritické myslenie, samostatnosť a vytvorenie si vlastného názoru. Využívame aj metódu SFUMATO, vďaka ktorej sa deti učia čítať splývavo, čo im pomáha čítať s porozumením už od prvých krátkych slov. Táto metóda sa využíva aj pri náprave čítania. Okrem toho, že čítame splývavo, aj píšeme nespojito, praktickým písmom COMENIA SCRIPT. Toto písmo je jednoduché, moderné a súčasné. Zohľadňuje písanie dysgrafikov a ľavákov. A to nie je všetko.

      

     VÝCHOVA
     "A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol." 1Kor 13,2.
     Výchova osobnosti našich detí je pre nás rovnako dôležitá ako inovatívne a kreatívne vzdelávanie. Veríme, že práve kresťanské hodnoty ponúkajú unikátny a stáročiami overený systém hodnôt, v centre ktorého stojí láska. Žiakov preto vychovávame prostredníctvom rozvoja ľudských cností. Výchova k hodnotám preniká celou našou školou a dostáva sa do rôznych sfér. Ranné OPENINGY ponúkajú priestor na rozhovor, modlitbu a motiváciu. REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA rozvíja iniciatívu, zodpovednosť a citlivosť k potrebám iných. TÚTORSKÝ SYSTÉM zabezpečuje individuálny prístup ku každému dieťaťu. Preventívny program DRUHÝ KROK u detí rozvíja empatiu, súdržnosť a vhodné sociálne správanie. ČIN MESIACA učí deti upriamovať svoju pozornosť na pozitívne skutky kamarátov.

     Ďakujeme za Vašu dôveru.

    • Naspäť na zoznam článkov