• Moment mesiaca

      • 11/2021 Každé dieťa si zaslúži mať aspoň jedného
        • 11/2021 Každé dieťa si zaslúži mať aspoň jedného

        • 17.11.2021 21:06
        • Často sa pozastavujem nad tým, ako rýchlo sa mení náš vonkajší svet. Jeden trend strieda druhý a kým sa ponorím do toho, čo je v detských svetoch „in“, už som opäť „out“. Našťastie, naša ľudská podstata sa nemení a to ma vždy upokojí.
        • Aj keď sa dnešní tínedžeri obliekajú inak ako my v ich veku, počúvajú interpretov, ktorí nám nič nehovoria a niekedy ich výrazom nerozumieme, stále máme spoločnú jednu vec. V čase, kedy hľadajú svoje ja, osamostatňujú sa od rodičov a záleží im viac na názore spolužiakov, potrebujú vedľa seba dôležitých dospelých. Takých, ktorí ich vypočujú, ukážu im porozumenie a pomôžu im rozvíjať ich potenciál. Aj my sme ich potrebovali. Aj ja som takého potrebovala. Pre mňa to bola moja sesternica, ktorá ma skutočne počúvala, venovala mi svoj čas a ja som k nej vzhliadala. Neuveríte, ale študovala psychológiu a žila v čarovnom Londýne.
          Spomenula som si na ňu v momente, keď som videla iskru v očiach našich detí po stretnutí so svojím mentorom. Tento školský rok sme totiž spustili náš pilotný mentorský program pre žiakov druhého stupňa. Mohli sa rozhodnúť pre jedného z nich, ktorý ich bude sprevádzať celým školským rokom v konkrétnom projekte. Písanie príbehov, tvorba videí, maľovanie olejom, zdravý pohyb, eventová tvorba. Na konci uvidíme výsledky ich úsilia, no cesta je cieľ. Dodanie nádeje, ktorá je v dnešnom čase tak veľmi potrebná. Dôvery, že to zvládnu. Teším sa na túto cestu. 

          Petra Kaločayová, školská psychologička

           

          Čo sme zažili:
          2.9.  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 – ako býva zvykom, začiatok školského roka sme otvorili v radosti a vo vďačnosti na našom školskom dvore a aj o zdravie sme prosili na spoločnej svätej omši.
          6.9. Rozhýb svoju školu – stali sme sa súčasťou zaujímavého projektu skupiny mladých ľudí „Rozhýb svoju školu“, ktorého cieľom bolo priviesť deti k športu a k rozvoju telesnej kondície.
          13.9. Supervízia Terézie Drdulovej – naši učitelia a školský podporný tím mohol zvýšiť svoje kompetencie vďaka špeciálnej pedagogičke, supervízorke a odborníčke na inklúziu Terézii Drdulovej. Školu mohla navštíviť vďaka finančnému grantu z projektu Škola inkluzionistov.  
          24.-25.9. Kurz „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ – našou víziou je vzdelávať a vychovávať žiakov v bezpečnom prostredí, ktoré vytvára vo významnej miere rešpektujúca komunikácia. Preto naše vedenie kladie dôraz na vzdelávanie v tejto oblasti a preškoliť sa mohol v tomto čase skoro celý náš pedagogický tím.
          27.9.-1.10. Kávička s rodičmi – tešilo nás, že ste prijali pozvanie vedenia školy na rannú kávičku a vytvorili ste podnetné diskusie, ktoré našu školu posúvajú ďalej.
          27.9.-1.10. Zber papiera – ďakujeme vám za každý odovzdaný kilogram papiera.   
          4.10. Začiatok mentoringového programu – v tomto školskom roku sme spustili unikátny mentoringový program pre žiakov II. stupňa, vďaka ktorému sa môžu pod dohľadom mentora celý rok projektovo a systematicky rozvíjať v oblasti, ktorá ich zaujíma.   
          7.10. Deň inklúzie – počas tohto dňa sme sa naladili na vnímavosť k druhým, k ich potrebám a zdravotným znevýhodneniam. Program bol určený nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov.
          18.10. Workshop „Aby pohyb nebolel“ s Tomášom Rusňákom – v spolupráci s Pronea Smart Sport mohli naši pedagogickí, odborní aj nepedagogickí zamestnanci zažiť workshop pod vedením odborníka na pohyb a posunúť sa vo svojich zdravých návykoch. Workshop bol v poobedných hodinách otvorený aj pre našich rodičov, ktorí ho s radosťou využili.
          18.-22.10. Šarkaniáda – naši žiaci tradične oslávili jesenné počasie púšťaním šarkanov v Rest time.
          28.10.-1.11. Jesenné prázdniny – po intenzívnom začiatku školského roka sme si vychutnali domácu jesennú pohodu a atmosféru sviatočných dní.  
           
           
          Čo pripravujeme:
          22.-26.11. Tútoringové individuálne konzultácie – aj tento november si triedni učitelia vyhradia špeciálny čas na každého žiaka a následnú konzultáciu s jeho rodičmi. Záleží nám na neustálom rozvoji našich žiakov a vieme, že bez spolupráce rodinného prostredia sa to deje ťažko.  

        • Naspäť na zoznam článkov