• Profil školy

     • História školy

     • Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa je ovocím niekoľkoročného snaženia a modlitieb viacerých rodičov a učiteľov z regiónu Partizánske. Dlhodobo usilovne pracovali na tom, aby v Partizánskom vznikla škola, ktorá zjednotí výchovu a vzdelávanie doma a v škole. Snahou bolo založiť inovatívnu, modernú a netradičnú školu rodinného typu, kde sa deti, rodičia aj učitelia budú cítiť ako doma. Hlavnou víziou bolo priniesť do školstva nielen inovatívne prvky vzdelávania, viac tvorivosti a praktických schopností, ale predovšetkým spolupracovať s rodičmi aj pri výchove ich detí.

      Prvá prezentácia našej vízie sa zrealizovala v novembri 2012 na verejnom stretnutí poslancov mestskej časti Šimonovany s primátorom a občanmi. Na tomto zasadnutí zástupcovia našej školy prezentovali tento projekt v snahe získať budovu bývalej materskej škôlky a školy na Bezručovej ulici.  Myšlienka vzniku školy sa vtedy stretla zo strany občanov s veľmi pozitívnym ohlasom.

      Prvé triedy škola otvorí v školskom roku 2015/2016, a to 1. a 2. ročník v budove bývalej 1. ZŠ na Námesti SNP 200/22 v Partizánskom