• Moment mesiaca

   • 1/2021 Zápis do 1.ročníka
    • 1/2021 Zápis do 1.ročníka

    • 23.02.2021 08:31
    • Rok 2021 začal dištančne. Dúfali sme, že len na chvíľku. Nie kvôli nám. Nie kvôli tomu, že nás príprava hodín stojí oveľa väčšie úsilie a stále často aj napriek vysokému nasadeniu nevieme doručiť deťom to, čo potrebujú. Nie kvôli tomu, že nás otravuje technika. Nie kvôli tomu, že nám chýbajú kolegovia.
    • Kvôli našim najmenším, pretože vieme, že si potrebujú denno-denne cvičiť zručnosti, ktoré budú potrebovať celý život. Kvôli našim „druhostupniarom“, pretože vieme, že kontakt s rovesníkmi je pre nich v aktuálnom veku veľmi významný. Pretože vieme, že dištančná výučba nedokáže plne nahradiť školský život.


     V tomto čase by v našej škole prebiehali otvorené hodiny pre verejnosť, kedy by ste si mohli zažiť naplno atmosféru vyučovania. Prebiehali by návštevy predškolákov, konzultácie a v neposlednom rade „Stretnutie pre záujemcov o zápis do prvého ročníka“.


     Aby sme nestratili kontakt práve s rodičmi, ktorí majú záujem o zápis do našej školy a majú otázky, ktoré chcú mať zodpovedané, prenášame toto stretnutie do online prostredia. A budú rovno hneď 3 !

     • 2.3. o 17:00 online stretnutie: „Je Cirkevná škola iba pre veriacich?“
     • 9.3. o 17:00 online stretnutie: „Naozaj sa s deťmi v škole iba hráme?“
     • 16.3. o 17:00 online stretnutie: „Rešpektujúca komunikácia nie je o tom, že si deti robia len to, čo chcú...“

      

          Sme škola, ktorá sa chce stále zlepšovať a ktorá neustále rastie, aj vďaka Vám, rodičom a priateľom školy. Pred nedávnom ste nám pomohli, keď ste vyplnili dotazník spätnej väzby k dištančnému vzdelávaniu. Vďaka Vám môžeme vedieť, čo oceňujete a v čom chceme zaručene pokračovať:

     • v priateľskom prístupe učiteľov,
     • v ranných „openingoch“, počas ktorých sa s deťmi rozprávame o rôznych témach,
     • vo vyučovaní zábavnou formou,
     • v kreativite,
     • v informovanosti a komunikácii s rodičmi,
     • v pozitívnom naladení, trpezlivosti a ochote,
     • v motivácii k učeniu,
     • v starostlivosti.

      

     Petra Kaločayová, školská psychologička

     Ak chcete od nás dostávať pravidelné informácie o dianí v škole, prihláste sa na odber.     Online formulár na prihlášku do prvého ročníka nájdete tu: https://www.czsjanakrstitela.sk/register/

     Prihlásenie na online stretnutia pre záujemcov:
     Personal Meeting ID: 862 779 8359
     Passcode: skola
     Link: https://zoom.us/j/8627798359

    • Naspäť na zoznam článkov