• Moment mesiaca

   • 09/2020 Nie sme v tom sami a ani Ty...
    • 09/2020 Nie sme v tom sami a ani Ty...

    • 27.11.2020 19:23
    • September so sebou vždy prináša odštartovanie nového a neopakovateľného školského roka. Nové deti, noví členovia nášho tímu a tento rok aj nové bezpečnostné opatrenia. Každý deň kráčame vo viere, že na druhý deň opäť uvidíme svoje obľúbené tváre.
    •      Rovnako sme v septembri kráčali na vlakovú stanicu, pretože nás čakal špeciálny čas s našimi piatakmi. Zažívajú si tiež novinky. Druhý stupeň, striedanie učiteľov, nový triedny učiteľ, vychovávateľ. Celkom dosť zmien, čo poviete? Preto si naozaj zaslúžia spoločný čas mimo školy, aby stmelili svoje priateľstvá, lepšie spoznali svojho sprievodcu príbehom druhého stupňa  a nie len to. Ale nepredbiehajme.
          Ľudia, ktorí navštívia našu školu často hovoria. „Neviem čo sa v tej škole deje, ale ľudia sa v nej usmievajú.“ Často polemizujú nad tým prečo. Veľa ľudí dospeje k záveru, že človek, ktorý je radostný má asi ľahký život. Nemá problémy. To preto.
          Keď sme pozerali počasie, ktoré predpovedali na Sklené v spomínanom čase, do smiechu mi veľmi nebolo. Veď to sa ešte zmení, povedali sme si. Stála som nad ruksakom a rozmýšľala som, aká silná je moja viera, zabalím si ten dáždnik, alebo nie? To som bola ešte hrdinka. Keď sme avšak už sedeli v Sklenom nad mobilom, kde nám ukazovalo samé obláčiky s dažďom, už išlo do tuhého. Pozreli sme sa na seba. „Ideme to naozaj celé meniť? Nezažijú si všetko, čo sme im chceli dopriať?“ Zostala chvíľa ticha. Ideme podľa pôvodného plánu, Boh sa postará! Uzavreli sme to a odišli sme s úsmevom.  
          Program bol v plnom prúde a naše oči zablúdili von oknom. Svieti slnko! Vymenili sme si opäť pohľady. Tentokrát už boli viac uvoľnené. Naozaj sa prediera z pomedzi tých oblakov slnko! Vďaka. Deti mali nesmiernu radosť, že mohli zažiť všetko a do sýtosti. Zázrak.
          Kto bol už niekedy v oáze Sklené, vie, o čom hovorím. Toto miesto je pre nás špeciálne. Rovnako nám to potvrdili otázky detí: „To naozaj už musíme ísť? Prosím, nemôžeme tu zostať celý týždeň!“ Nebolo to len dobre vymysleným programom či aktivitami. Na tomto mieste mocne cítiť Božiu prítomnosť, ktorá nám pripomína, že všetko je možné tomu, kto verí. 

     Petra Kaločayová (školská psychologička)

     Čo sme zažili:

     2.9.  Slávnostné otvorenie školského roka 2020/21 -  každý september sa tešíme, že sa po dvojmesačnom odlúčení opäť všetci stretneme počas otvorenia nového školského roka. Tento rok bola naša radosť ešte väčšia. Plní vďačnosti, že sa vôbec môžeme stretnúť, sme v novom školskom roku privítali dve triedy prvého ročníka a známe tváre zo zvyšných siedmich tried sa na seba usmievali spod rúška.
     16. – 18. 9. Kávička s vedením školy – jedným z pilierov našej školy je spolupráca s rodičmi. Preto nás teší, že viacerí rodičia žiakov prijali pozvanie vedenia školy na rannú kávičku. Počas troch septembrových rán tak vznikli podnetné diskusie, počas ktorých samotní rodičia prinášali návrhy a nápady, ako možno život v škole opäť o niečo skvalitniť.
     22. – 25. 9. Účelové cvičenie pre 5. ročník – prechod žiakov na druhý stupeň môže byť náročný. Pre triedu je v tomto čase dôležité, aby si žiaci medzi sebou utužili priateľstvá, prehĺbili vzájomnú dôveru či porástli vo vzájomnej spolupráci. Naši piataci zažili dobrodružné budovanie tímu v rámci účelového cvičenia u zriaďovateľa školy v Sklenom.
     23. – 30.9. Európsky týždeň športu – šport je údajne aktivitou, ktorá spája ľudí bez ohľadu na zázemie. Nás v škole v tomto týždni spojil aj bez ohľadu na vek, triedu či aktuálnu náladu. Každý mal príležitosť zacvičiť si hneď pri vstupe do budovy a urobiť tak niečo dobré pre svoje duševné a fyzické zdravie.     Čo pripravujeme:
          U nás v škole veľmi radi a často prijímame návštevy. Sme vďační za každý rozhovor s rodičmi, starými rodičmi či  priateľmi školy.
          Začiatok októbra sa nám tradične spája s príchodom rodičov prvákov, ktorým na spoločnom stretnutí podrobnejšie predstavujeme metódy výučby (Hejného metóda výučby matematiky, spojité písmo Comenia script, splývavé čítanie SFUMATO).
          Ku koncu októbra zase neodmysliteľne patrí vôňa čaju a chutných koláčikov, ktorú so svojou prítomnosťou prinášajú naši starí rodičia pozvaní na vyučovanie svojich vnúčat v rámci projektu ,,Čaj so starými rodičmi“.
          Spomínané akcie uskutočniť plánujeme, avšak v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, chceme byť ako škola zodpovední a rešpektovať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva. Z tohto dôvodu v súčasnosti nevieme zverejniť presný dátum ich konania. Akonáhle nám opatrenia dovolia akcie zorganizovať, budeme Vás o dátume ich uskutočnenia informovať.
          Tešíme sa, že aj tento rok sa zapájame v spolupráci s Gymnáziom do zberu papiera. Touto aktivitou rozvíjame v deťoch vzťah k prírode. Nepotrebný papier z domácností zbierame v týždni 5. 10. – 9. 10. 2020.
          To, čo je isté, je termín jesenných prázdnin. Domácu jesennú pohodu a atmosféru sviatočných dní si žiaci vychutnajú v termíne 29.10. – 1. 11. 2020.
      

     Ivana Káčerová (vychovávateľka)

    • Naspäť na zoznam článkov