• Moment mesiaca

     • 09/2019 Ako sa môže všetko v sekunde zmeniť
     • 09/2019 Ako sa môže všetko v sekunde zmeniť

     • 27.11.2020 19:19
     • Život v škole so sebou prináša naozaj veľa momentov, ktoré sa dotknú ľudskej duše. Ani posledný septembrový deň nezostal nič dlžný. Štvrtáci si na prírodovedu zostrojili svoje vlastné padáky a niektorých z nich to chytilo tak veľmi, že ich skúšali aj v rest-time. Tento deň bol špeciálny v tom, že vietor fúkal naozaj silno. A vtedy sa to stalo.
     • viac
     • 06/2019 Všetci za jedného, jeden za všetkých
     • 06/2019 Všetci za jedného, jeden za všetkých

     • 27.11.2020 19:15
     • Neviem aká cnosť by sa k júnu hodila viac ako Statočnosť. Záverečné písomné práce, vysoké teploty, väčšina by si vybrala najradšej sociálne voľno, no denne zvádza vnútorný boj doplaziť sa do školy. Jedna moja žiačka zahlásila, že je už unavená z "tešenia sa do školy". 
     • viac
     • 03/2019 Hobitia stolička
     • 03/2019 Hobitia stolička

     • 27.11.2020 19:09
     • Február bol skutočne plný. Plný zážitkov, emócií a momentov. Veľa sme mysleli na našich chorých kamarátov, objavovali sme skúsenosti s úprimnosťou a navštívila nás aj televízia Lux. Ako prvý mesiac mali naše deti možnosť navrhnúť niekoho na „Čin mesiaca“ a oceniť tým láskavý skutok, ktorý im padol do oka. Mali sme aj ťažké dni, dopadla na nás únava tmavých dní, no ako svetlo nám svietia „malé“ láskavé činy našich detí, kedy sa prekonajú a zachovajú sa podľa cností, ktoré im vštepujeme. Nezabudnem na radosť v Monikiných modrých očiach, keď mi o ňom hovorila.
     • viac