• Moment mesiaca

     • 03/2020 Zápis CZŠJK
     • 03/2020 Zápis CZŠJK

     • 26.11.2020 21:49
     • Posledné obdobie nám doslova prinieslo "školu, kde sme doma". Nastala situácia, ktorú nikto z nás nečakal a zo dňa na deň sa z Vás stali aj učitelia. O to viac sme si tieto dni bližšie, hľadáme porozumenie, spoluprácu a vzájomnú empatiu. Ďakujeme Vám za ochotu komunikovať, hľadať riešenia a režim, v ktorom dokážete spojiť prácu, učenie detí aj domácnosť. Bez Vašej podpory by sme to nezvládali ani my, ani Vaše deti.

     • viac
     • 01/2020 „Zatancuj si so mnou ...“
     • 01/2020 „Zatancuj si so mnou ...“

     • 27.11.2020 18:54
     • „... A my budeme tancovať, o-o-o, až do samého rána ...“
           Minulý rok sa naši aktívni rodičia z Občianskeho združenia Batania rozhodli po prvýkrát zorganizovať ples. Ples rodičov a priateľov Cirkevnej základnej a materskej školy Jána Krstiteľa. Hlavnou myšlienkou bolo, ako sa hovorí, spojiť príjemné s užitočným. Na jednej strane zažiť spolu príjemný neformálny čas medzi rodičmi, učiteľmi a vedením školy a zároveň získať „pár peniažkov“, ktoré by boli vhodne využité pre potreby detí v škole. Nástrojom na túto zbierku pre školu má byť bohatá a zaujímavá tombola. Tím rodičov, ktorí celý ples pripravujú, to robia naozaj s veľkým nadšením a radosťou, dobrovoľne a tiež vo veľa prípadoch sponzorsky. Aj vďaka tomu sme mohli mať nádherne vyzdobenú sálu, kvalitné plesové fotky, či lákavé ceny do tomboly.
     • viac
     • 12/2019 Do nového roku vám prajeme plné nádrže.
     • 12/2019 Do nového roku vám prajeme plné nádrže.

     • 27.11.2020 18:57
     • December zatvoril dvere minulého roka a my si ešte s niektorými priateľmi stále prajeme „všetko dobré “ do toho nového. No niektoré okamihy vianočného času v nás neustále doznievajú a rezonujú s nami. Jeden z nich bol určite pohľad na rozžiarené oči detí, ktoré prehovorili do našich duší.
     • viac
     • 11/2019 Sen zakladateľa
     • 11/2019 Sen zakladateľa

     • 27.11.2020 19:22
     • Prázdninový mesiac august bol tento rok pre naše školy (základnú aj materskú) veľmi výnimočný. Navštívil nás zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ, otec Ricardo z Talianska. Dodnes nám rezonujú v srdciach jeho slová, keď uvidel toto dielo: „Toto je sen zakladateľa!“ Otcovi Ricardovi sa u nás veľmi páčilo, ale keďže boli prázdniny, chýbali mu v škole deti. Preto sa rozhodol a sľúbil, že nás navštívi ešte raz, keď škola bude naozaj „žiť“. A napriek svojmu pokročilému veku svoj sľub dodržal a prišiel. Jeho prítomnosť v našej škole bola určite tým momentom mesiaca, ktorý sa dotkol našich sŕdc.
     • viac
     • 10/2019 Nedovoľme, aby sa naplnili jej slová
     • 10/2019 Nedovoľme, aby sa naplnili jej slová

     • 27.11.2020 19:18
     • Medzinárodný deň jablka, Sviatok všetkých svätých, mesiac úcty k starším. Keď som bola dieťa, nikdy sa mi nechcelo oslavovať práve v ten deň, ako bolo určené. Len tak z princípu. Dnes to vnímam ako niečo užitočné, pretože nám to dáva pocit istoty, nemennosti a precitnutia vo víre sveta.
     • viac