• Moment mesiaca

   • 10/2020 Náš poobedný Rest time svet
    • 10/2020 Náš poobedný Rest time svet

    • 26.11.2020 21:48
    • Zber papiera sa mi z mojich študentských čias spája so zháňaním starého papiera po rodine a susedoch s motiváciu získania veľkej torty za najviac odovzdaných kilogramov. Párkrát sa nám to dokonca ako triede podarilo.
    • Nevravím, že tá sladká torta nestála za vynaloženú námahu, ale dnes sa pýtam, prečo s nami nikto nehovoril o tom, prečo je zbieranie papiera vôbec dôležité. S akým cieľom (okrem torty) napĺňame kontajner a čo sa so zozbieraným papierom vlastne stane. U nás v škole sme zber papiera využili na to, aby sme s deťmi otvorili dôležitú tému ochrany životného prostredia a potreby recyklácie. Vravíte si, náročné témy pre malé deti? Vôbec nie! Stačí, aby učenie bolo zároveň zážitkom.
          

     Verím, že na základe radosti v očiach druháka môžem nazvať ,,zážitkom“ moment, keď si vystrihol list z papiera, ktorý predtým so spolužiakmi vyrobil zo starých novín a letákov.


     Ivana Káčerová, vychovávateľka 2.A

    • Naspäť na zoznam článkov