• Novinky

     • Návrat do školských lavíc
      • Návrat do školských lavíc

      • 22. 2. 2021
      • Milí rodičia,

       vzhľadom k priaznivejšej situácii v okrese Partizánske od stredy 24.02.2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ na prezenčné vzdelávanie. 

       Podmienky nástupu žiakov do školy, pri prvom vstupe do školy je potrebné:

       • odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – nájdete TU, resp. tlačivo si môžete vyzdvihnúť od utorka 23.02.2021 pri vstupe do budovy školy,
       • predložiť triednej učiteľke/vychovávateľke k nahliadnutiu aktuálny (najviac 7 dňový) negatívny výsledok PCR/antigénového testu (stačí kópia) alebo doklad o výnimke aspoň jedného zákonného zástupcu. Z dôvodu maximálnej ochrany zdravia vašich detí a zamestnancov školy odporúčame testovanie oboch zákonných zástupcov, ktorí so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       Vyššie uvedené Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je možné poslať aj elektronickou formou prostredníctvom EduPage. Cez Edupage je nutné poslať triednej učiteľke aj odfotený aktuálny, najviac 7 dňový negatívny výsledok PCR/AG testu – najneskôr do utorka 23.02.2021 do 20:00. Po tomto termíne je možné uvedené doklady predložiť len osobne  ráno pred vstupom do školy 24.02.2021.

       Od prvého dňa otvorenia školy bude v prevádzke RsT (ŠKD) (ranný od 6:00 a popoludňajší do 17:00), aj školská jedáleň.

       Ak žiak do školy nenastúpi, budú mu zadávané len úlohy na vypracovanie prostredníctvom EduPage, alebo inou vopred dohodnutou formou. Online vzdelávanie sa nerealizuje. V tomto prípade vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca žiaka. Nezabudnite ho odhlásiť z obedov!

       Prajeme Vám pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie!

     • Od 22.2.2021 opäť dištančne
      • Od 22.2.2021 opäť dištančne

      • 19. 2. 2021
      • Milí rodičia,

       keďže sme zatiaľ v čiernej farbe, v pondelok a utorok (22.-23.2.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Otvorená bude len materská škola a RestTime (ŠKD) pre tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ak patríte do tejto skupiny rodičov, prosíme, nahláste svoje dieťa triednemu učiteľovi čo najskôr a nezabudnite, že podmienkou je negatívny test či vyplnenie čestného vyhlásenia (je na stránke školy).

       Vzhľadom k tomu, že situácia by sa mala v okrese Partizánske zlepšovať, je pravdepodobné, že od stredy 24.2.2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní MŠ a žiakov 1. stupňa. Bližšie Vás budeme informovať v pondelok. (Určite bude podmienkou negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa).

     • Dištančná výučba a jarné prázdniny
      • Dištančná výučba a jarné prázdniny

      • 12. 2. 2021
      • Od 11.01.2021 do dnešného dňa sa nám podarilo zabezpečiť v škole ŠkD (náš resttime) pre deti rodičov z kritickej infraštuktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (homeoffice). Počas dňa sa deti pripájali na openingy a online hodiny s triedou, do ktorej dieťa patrí a následne pokračovali inými vzdelávacími a pohybovými aktivitami.

       Od 15.02.2021 do 19.02.2021 bude škola zatvorená z dôvodu jarných prázdnin Trenčianskeho kraja.

       Veríme, že po jarných prázdninách 22.02. sa stretneme spolu už na prezenčnej výučbe. Sledujte našu stránku, kde Vás budeme informovať o aktuálnej situácii.

     • Polročné vysvedčenie
      • Polročné vysvedčenie

      • 1. 2. 2021
      • Odovzdávanie polročného vysvedčenia tradične prebieha v našej škole formou dobrodružnej cesty. Keďže sme chceli tento náš rituál zachovať, naši žiaci si užili dobrodružnú cestu za polročným vysvedčením v online prostredí. Veríme, že získali všetky kľúče a zažili aj takto doma radosť z objavovania a zábavu.