• Novinky

      • Olympiáda v anglickom jazyku - Okresné kolo

      • 26. 1. 2023
      • Nový úspech našej školy:

       Nina Filipová: 3.miesto
       Ella Junásová: 5.-6.miesto

       Gratulujeme Ninke a Ellke ku krásnej reprezentácii našej školy na Olympiáde v anglickom jazyku. Želáme im, aby aj vďaka tomuto jazyku spoznali mnoho zaujímavých ľudí a krajín.

     • „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!" (P.O.Hviezdoslav)
      • „… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!" (P.O.Hviezdoslav)

      • 26. 1. 2023
      • Vo štvrtok 26.01.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po úspešných triednych kolách, svoj prednes odprezentovalo pred porotou 13 žiakov v kategórií prózy a poézie. 

       Deti v príprave a pri prednese preukázali odvahu aj vytrvalosť. Každý zúčastnený sa snažil a vydal zo seba to najlepšie. Vybrať víťaza bolo náročné a porota sa nakoniec rozhodla nasledovne:

       V kategórií prednes poézie:

       • 1. miesto - Emma Jašíková
       • 2. miesto - Alžbeta Kopálová
       • 3. miesto - Peter Debnár

       V kategórií prednes prózy

       • 1. Adrián Rondoš  a Viktória Tóthová - o víťazovi sa ešte rozhodne
       • 3. Damián Kováč

       Umiestneným gratulujeme a držíme palce pri reprezentácii školy na okresnom kole!

      • Škola budúcnosti očami Daniela Heviera

      • 26. 1. 2023
      • Minulý týždeň sme v škole zažili opäť výnimočný deň. Na chodbách mohli žiaci stretnúť známeho slovenského spisovateľa pre deti a mládež Daniela Heviera. Jeho príbehy, rozprávky a básne sú známe deťom i dospelým. Daniel Hevier potešil svojím zaujímavým rozprávaním o  živote v školskej lavici žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka.


       Neprišiel medzi nás ako spisovateľ, ale ako osobnosť, ktorej záleží na vzdelávaní. Stretnutie sa nieslo v duchu, aká by mala byť škola budúcnosti. Chcel sa dozvedieť, či si súčasní žiaci uvedomujú svoj talent a ako by ho vedeli zhodnotiť v spoločnosti, v ktorej hlavnými postavami sú práve oni. I keď náš hosť bol generačne starší, dokázal deti pútavým rozprávaním zaujať. Zároveň nám predstavil jednu zo svojich najnovších kníh „Popíkovia“. Žiaci označili Daniela Heviera za vtipného a okúzľujúceho rozprávača, s ktorým by sa určite v budúcnosti opäť radi stretli.

       Veríme, že toto bolo ešte len prvé z mnohých zo stretnutí v našej škole s Danielom Hevierom. U nás sa cítil veľmi dobre a ocenil záujem a aktivitu detí počas stretnutia.

      • Aj s 2 sa dajú robiť veľké veci na 100!

      • 25. 1. 2023
      • Minulý rok sme vďaka peniazom z 2% (vo výške 4137,53€) pre Vaše deti mohli realizovať tieto veci:

       • pomôcky pre 1.stupeň - 379,53€
       • pomôcky pre 2.stupeň - 493€
       • dofinancovavanie projektu outdoorová čitáreň - 340€
       • školské lavice a stoličky do prvej triedy - 2775€
       • workshopy pre 2. stupeň Post Bellum - 150€

       Ďakujeme!!! A aj tento rok môžete podporiť prácu s deťmi v našej škole. Tlačivá a všetky potrebné informácie nájdete tu.