• Novinky

      • Učenie pre život s prvákmi

      • 19. 4. 2024
      • Naši prváci zažili matematiku v praxi. Sami si vyskúšali jazdu autobusom, sledovali trasu, počet zastávok, sčítavali počet cestujúcich, ktorí nastupovali či vystupovali. Nakoniec spoločne spočítali, koľko cestujúcich sa celkovo viezlo v autobuse. V Hejného matematike sa opierame o vlastnú skúsenosť dieťaťa, na ktorej následne budujeme a ďalej ju rozvíjame.

        Aby to nemali len také jednoduché, spojili si to i s finančnou gramotnosťou. Svoj poznatok o tom, aké druhy mincí máme v eurách, mohli použiť v reálnom živote. Každý žiak dostal svoj obnos peňazí a lístok na autobus si kúpil každý sám. Naučili sa nielen cestovať autobusom, získali skúsenosť aj s kupovaním vlastného cestovného lístku. Na záver svoj obnos peňazí, výdavok, mohli využiť na nákup v obchode.

        Spoločne sme vnímali a porovnávali ceny v regáloch potravín, skúmali, či si môžeme danú vec kúpiť. Zistili sme, že keď sa spojíme viacerí, môžeme si kúpiť aj niečo drahšie a vzájomne sa rozdeliť. Mince sme sčítavali, odčítavali, porovnávali. Získavali sme reálnu skúsenosť. Nakoniec si každý svoj nákup pri pokladni zaplatil.

        Prežili sme spoločne naozaj výnimočný čas a získali bohaté skúsenosti, na ktorých môžeme neskôr budovať.

        ''AHA moment'' bol, keď deti pani učiteľke zahlásili: ,,Miška, všetko je tááák veľmi drahé''.

      • Akadémia pre rodičov - Pozvánka

      • 17. 4. 2024
      • Tentokrát sa rodičom prihovorí Renáta Ocilková. Dotkne sa témy "Problém identity (nielen u mladých)". Stretneme sa 25. apríla 2024 o 16:00 v multifunkčnej. Ste srdečne pozvaní!

      • Vo Zvolene za králikom Eduardom

      • 15. 4. 2024
      • V utorok 09.04. naši galantne oblečení prváci vycestovali do Zvolena za kultúrou. Navštívili sme krásne Divadlo J. G. Tajovského, aby sme na vlastné oči videli a vlastné uši počuli výbornú hru americkej autorky Kate DiCamillo: Zázračná cesta králika Eduarda. Nesie v sebe dôležité posolstvo ako sa uvádza priamo v popise : "Králik Eduard je obľúbenou porcelánovou hračkou malej Alice. Dievča ho neustále rozmaznáva a zahŕňa nekonečnou láskou a pozornosťou. Malý králik si užíva rozmarné radosti života v domácnosti rodiny Tulaneovcov. Svoje šťastie si však veľmi neváži a všetko okolo seba považuje za absolútnu samozrejmosť. Až dokým mu nevinný výlet na zaoceánskej lodi neobráti život celkom hore labkami." Predstavenie a celý výnimočný deň si nesieme ďalej v srdci!

      • Geografia na 2.stupni inak

      • 11. 4. 2024
      • Naši piataci si zakúsili na vlastnej koži, že opakovanie na geografii môže byť aj nezvyčajné. Púšte na mape sa vytvoria vďaka piesku, kvety a listy predstavujú tropické lesy a stepi zas rôzne druhy tráv. Prepojenie čerstvého vzduchu, prírodnín s vyučovaním má pozitívny vplyv aj na dobrú náladu a sústredenie detí.