• Novinky

     • Štvrtkové čítanie v Krajine Oz
      • Štvrtkové čítanie v Krajine Oz

      • 29. 4. 2021
      • Pozývame Vás aj dnes na pokračovanie čítania knihy Čarodejník z Krajiny Oz. Na dobrodružnej ceste nás bude dnes sprevádzať Jajka Grenčíková. Začíname o 19:30, brány čakárne magickej aplikácie ZOOM otvárame o 19:25.

       Viac informácií k Čítaniu v pyžamkách, nájdete tu.

     • Čo majú spoločné Ľubomír Feldek a Perinbaba?
      • Čo majú spoločné Ľubomír Feldek a Perinbaba?

      • 28. 4. 2021
      • A že kto to je? Určite patrí medzi našich najvýznamnejších spisovateľov. Je básnikom, prozaikom, prekladateľom, scenáristom, inovátorom detskej literatúry... Vedeli ste, že scenár k veľmi obľúbenej filmovej rozprávke o Perinbabe spolu s Jurajom Jakubiskom napísal práve aj náš dnešný hosť pán Ľubomír Feldek?

       Okrem toho napísal ešte veľa iných príbehov, hier a básní, ktoré mnohí z vás už určite čítali, napríklad o Papagájovi Kolumbusovi, Piatich detektívoch, Uspávanku pre Martinka či rozprávky vo Veľkej knihe slovenských rozprávok, v Zelenej knihe rozprávok alebo vo Veľkej knihe európskych rozprávok. A to, samozrejme, nie je všetko.

       Ak vás zaujíma, koľko vlastne pán Ľubomír Feldek napísal príbehov, rozprávok a básní pre deti, príďte sa ho osobne spýtať na dnešné Čítanie v pyžamkách o 19.30.

       Viac info o Čítaní v pyžamkách nájdete tu.

     • NÁSTUP ročníkov 5. a 6. od 26.4.2021
      • NÁSTUP ročníkov 5. a 6. od 26.4.2021

      • 22. 4. 2021
      • Milé deti a rodičia,

       veľmi sa tešíme, že od pondelka 26.4.2021 môžeme opäť v škole privítať našich piatakov a šiestakov. Všetci určite vnímame, že návrat detí do škôl je veľmi dôležitý, pretože nič nemôže nahradiť priamy kontakt žiakov s vyučujúcimi a so svojimi rovesníkmi. Chceme Vás ubezpečiť, deti, že sa vôbec nemusíte obávať nástupu do školy. Budeme sa snažiť vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie bez strachu a minimalizovať váš stres. Prvé dva týždne sa budeme venovať spoločnej adaptácii na školu, obnoveniu návykov, vzťahov, komunikácie a pozitívnej klímy. Veľa času bude s vami tráviť váš triedny učiteľ, pomáhať v adaptácii nám budú aj Petra Kaločayová, školská psychologička a Jana Masaryková, školská špeciálna pedagogička.  

       Robíme všetko preto, aby sme vytvorili bezpečné prostredie pre žiakov a všetkých zamestnancov, po škole sme rozmiestnili dezinfekčné difúzery, k dispozícii sú bezdotykové dezinfekčné mydlá, ráno je zabezpečené meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom.

       Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

       1. negatívny test žiaka a negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo doklad o výnimke ak žiak, alebo rodič už prekonal ochorenie COVID, prípadne je rodič po druhej dávke očkovania. (zašlite SMS, e-mailom alebo cez EduPage triednemu učiteľovi, prípadne kópie testov prinesie žiak k nahliadnutiu triednemu učiteľovi). Negatívnym testom žiaka, aj zákonného zástupcu, sa musia preukázať aj  tí žiaci, ktorí boli testovaní mimo školy, t.j. antigénovými testami.
       2. Prostredníctvom edupage odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak 8a. Tlačivo v papierovej podobe nájdete aj pri vstupe do budovy školy na našej recepcii.

        

       Prosíme rodičov, aby na odovzdanie Čestného vyhlásenia a kópie negatívneho testu využili možnosť cez Eduapge (šetríme životné prostredie), tu je prehľadný návod, ako podať čestné vyhlásenie.

        

       Podrobnejšie podmienky nástupu žiakov do školy nájdete v tomto dokumente.

        

       Do školy si prvý deň okrem uvedených potvrdení prineste prezúvky a písacie potreby. O prvom dni vás podrobnejšie bude informovať triedny učiteľ.

        

       Žiaci, ktorí sa stravovali v školskej jedálni, budú na obedy prihlásení automaticky.

       V prípade, že sa žiak nebude stravovať v ŠJ alebo nenastúpi do školy od pondelka 26.4.2021, obed treba odhlásiť najneskôr 23.4.2021 do 09.00 hod.

       Tešíme sa na Vás
       Tím CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

     • Akú knihu nám prečíta taký pán profesor?
      • Akú knihu nám prečíta taký pán profesor?

      • 19. 4. 2021
      • Aj túto stredu 21.4.2021 Vás pozývame v zmenenom čase od 19:30 - 20:15 na Čítanie v pyžamkách s Prof. PhDr. Romanom Holecom, DrSc., ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na Historickom ústave SAV a ako profesor na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK. Je autorom, síce nie detských kníh, no 17 monografií a vyše 220 vedeckých štúdií v 12 krajinách sveta, spoluautorom vyše 15 syntéz a zostavovateľom 5 kolektívnych monografii. V súčasnosti mu vychádza kniha o čítaní v 19. storočí. Organizoval samostatné sekcie na viacerých svetových kongresoch, prednášal v 24 krajinách sveta od USA až po Japonsko, ale na takejto forme čítania pred detskými poslucháčmi vystupuje po prvý raz.

       Čakáreň otvárame o 19:25. Link a viac info o doteraz prečítaných knihách nájdete tu.

       A vo štvrtok 22.4.2021 nás čaká už 6.kapitola z knihy Čarodejník z krajiny Oz, ktorou nás prevedie niekto z našej školy. Prezradíme len, že je to triedna učiteľka jednej z našich farebných tried :)