• Novinky

     • 21.MAREC - Svetový deň Downovho syndrómu
      • 21.MAREC - Svetový deň Downovho syndrómu

      • 21. 3. 2022
      • Naši žiaci sa zapojili do výzvy #Dancefortrisomy21, ktorej cieľom bolo zjednotenie ľudí z celej Európy na oslavu Svetového dňa Downovho syndrómu. Samotný podnet na natočenie videa prišiel od našich druhostupniarov v rámci mentoringového programu. Do výzvy sa zapojili viaceré triedy, ktoré sa naučili spoločný tanec. Výsledok tejto peknej aktivity si môžete pozrieť vo videu nižšie:

       Zapojili sme sa aj do ponožkovej výzvy. V triedach sa to hmýrilo farbami, vzormi a veľkosťami. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším.

     • DOD pre záujemcov o zápis detí
      • DOD pre záujemcov o zápis detí

      • 18. 3. 2022
      • Milí záujemcovia!

       Raz zažiť je lepšie ako stokrát počuť. S radosťou pre Vás otvárame dvere našej školy a tried, aby ste mohli nielen počuť, ale aj zažiť atmosféru našej školy!

       Čo? Deň otvorených dverí pre záujemcov o zápis detí do prvého ročníka ZŠ
       Termín: utorok 29.3. a streda 30.3. 
       Prihlasovanie: vopred cez formulár

       Na výber sú rôzne triedy od prvého až po šiesty ročník, vstúpiť s nami môžete do tajov a zákutí matematiky, slovenčiny, ale aj anglického jazyka či prírodovedy. Kto si privstane pred prvou hodinou, podarí sa mu zažiť aj náš opening s deťmi.

       Prosíme Vás o dochvíľnosť pri vstupe do tried. Vzhľadom k veľkosti tried, je kapacita návštevníkov obmedzená na 6. Ďakujeme za pochopenie.

       Už teraz sa tešíme na Vás!

       Deti a tím učiteľov CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa

     • Keď sa učitelia učia (Fínsko 2022)
      • Keď sa učitelia učia (Fínsko 2022)

      • 10. 3. 2022
      • Učenie sa vlastnou skúsenosťou je najlepším spôsobom osvojovania si poznatkov. V duchu tejto pravdy sme sa rozhodli na vlastnej koži zažiť fínske školstvo a odhaliť tajomstvo ich obdivuhodných výsledkov v medzinárodných meraniach PISA.  Aj vďaka programu Erasmus+ sa nám podarilo vycestovať za polárny kruh do mestečka Rovaniemi v Laponsku, kde sa stretlo sedemdesiat učiteľov z rôznych kútov sveta, aby bližšie spoznali model úspešného fínskeho školstva. S kolegami z Nemecka, Španielska, USA, Mexika, Izraela, Bahrainu, Belgicka, Írska, Anglicka, Holandska a Grécka sme mali možnosť zdieľať sa o svojich domovských školských systémoch či učiteľských skúsenostiach a plánovať vzájomnú spoluprácu do budúcnosti.

       Tím lektorov a ľudia zodpovední za vzdelávanie v Rovaniemi sa nám venovali celých sedem dní. Ochotne sa podelili so svojimi skúsenosťami z prvých krokov školskej reformy,  vysvetlili nám, že vzdelávanie vo Fínsku patrí medzi hlavné priority a má plnú podporu aj na regionálnej úrovni. Učiteľstvo je v tejto krajine atraktívnou profesiou. Učitelia sú veľmi dobre trénovaní aj vysoko cenení.  V školách sa kladie dôraz na samotný proces učenia sa, nie testovanie žiakov. Výsledky testovaní sú pre učiteľa len akýmsi semaforom, ktorý určuje, kam sa má posunúť v ďalšej pedagogickej činnosti s tou ktorou triedou.   

       Neostalo však len pri informovaní a prezentovaní. Hostitelia nám dali svoje školstvo zažiť. Na pár hodín sme sa stali žiakmi základnej školy pod vedením fínskych učiteľov. Mohli sme si vyskúšať jeden predmet podľa vlastného výberu. V ponuke boli napríklad prírodná pedagogika, domáca ekonomika, sebapoznanie, remeslá či zimné športy s využitím snežníc. Zaujímavé, však? Neverili by ste, koľko sme sa toho naučili o stromoch len počas dvoch hodín prírodnej pedagogiky. Bolo to spojenie prírodovedy, matematiky a telesnej výchovy. Práve športové a umelecko-hudobné aktivity napĺňajú čas žiakom počas týždňa, aby sa cítili v škole šťastní a dobre prosperovali. Výsledkom je radosť detí z učenia sa. Samotná škola vybudovaná len pred pár rokmi nás všetkých očarila svojím materiálnym vybavením a tiež pestrým a podnetným školským areálom.

       Popri tom všetkom nám hostitelia z EDUfinn dali príležitosť spoznať bližšie ich život, vychutnať typickú fínsku kuchyňu, navštíviť dedinku Santa Clausa za polárnym kruhom a niektorým sa podarilo na vlastné oči vidieť aj polárnu žiaru.  

       Sedem dní nabitých bohatým programom nám pomohlo lepšie pochopiť a na vlastnej koži zažiť fínsky systém vzdelávania. Vďaka medzinárodnej komunite účastníkov programu sme si rozšírili obzory aj o informácie o vzdelávaní v iných kútoch sveta. Rôzne kultúry a materinské jazyky neboli prekážkou. Spájalo nás nadšenie a chuť hľadať tie najlepšie spôsoby, ako deti vzdelávať a rozvíjať pre úspešný a šťastný život v 21. storočí. Ako povedal Seneca: „Učíme sa pre život, nie pre školu.“

       Daniela Gubková a Tatiana Gulíková