• Novinky

      • Priestor na stretávanie sa

      • 24. 11. 2023
      • ​​​​​​Výsledkom úspešného hlasovania aj Vás rodičov sú projekty, ktoré sú vybudované vďaka prostriedkom z grantov. Z finančných prostriedkov komunitného participatívneho rozpočtu mesta Partizánske sme v našej škole zriadili nový priestor na stretávanie sa počas prestávok. Ale tiež je to miesto, kde môžu žiaci tráviť čas s knihou alebo si zahrať so spolužiakmi spoločenské hry. Za tento priestor patrí vďaka každému, kto nám v minulom roku poslal hlas. Ďakujeme.

       Priestor je doplnený dvoma maľbami, ktoré vytvorili s Jarkom Kluchom počas ročného mentoringového programu naši žiaci. Viac o mentoringovom programe nájdete tu.

      • Aby každé detstvo bolo šťastné

      • 20. 11. 2023
      • November je významným mesiacom v oblasti ochrany detí pred násilím.

       Pripomínajú nám to hneď tri dni.

       • 18. november je Európskym dňom boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a sexuálnemu zneužívaniu,
        19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí
        20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí.

       Práve tieto tri dni nám majú pripomínať, viac ako iné, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia.

       Naša trieda - 5.B sa pri príležitosti týchto významných dní zapojila do výtvarnej súťaže, ktoré organizuje mesto, s názvom "Šťastné detstvo." Vytvorili spoločný projekt, pod vedením pani učiteľky Lenky Brezáni, na ktorom zobrazili PRÁVA DETÍ rôznymi technikami. Za tento projekt dostali aj ocenenie. Dávame do pozornosti aj dnešnú Bubnovačku, ktorá upozorňuje na to, že ticho pred násilím deti neochráni. Tieto dni prebiehajú v našich triedach diskusie na túto tému a opakovanie zručností, ktoré sa deti naučili napr. na preventívnom programe "Kiko a ruka".

       Viac informácii sa dozviete na stránke: https://detstvobeznasilia.gov.sk/

      • Akadémia vzdelávania pre rodičov - "Hranice"

      • 16. 11. 2023
      • Nemyslíme tie hranice, ktoré prekračujeme s pasom po ceste na dovolenku. Naša Peťka Kaločayová sa v utorok 14.11. pozrela s Vami na to, ako sa cíti a správa dieťa, ktoré má určené hranice pri výchove. Téma je súčasťou projektu Akadémie vzdelávania pre rodičov, v ktorej ponúkame našim rodičom hodnotné a formatívne prednášky a diskusie s odborníkmi.

       Ďakujeme za to, že sa vzdelávate a rastiete s nami :)

      • Lesná pedagogika

      • 15. 11. 2023
      • V horách neďaleko Nemšovej  žiaci 4. ročníka  6.10.2023 objavili poľovnícky zámoček Antostál. Čo tam vôbec robili? Zámok Antostál leží  v centre krásnej prírody . Je to miesto ako stvorené na spoznávanie prírody a učeniu lesnej pedagogiky. Pre deti  boli  pripravené stanovištia, na ktorých ich sprevádzali skúsení poľovníci . Deti si vyskúšali rôzne činnosti, napr. ako sa zvieratá presúvajú v noci, spoznávali dravcov, zahrali si drevené pexeso o rastlinách i živočíchoch a   z prírodnín si vyrobili si  obrázky na pamiatku . Majú za sebou  aj prvé lekcie z lukostrelby .  Niektorým deťom sa naozaj  veľmi darilo.  Po vyčerpávajúcom dopoludní   poľovníci pohostili  deti  chutným obedom v zámockej jedálni. 

       V Antostále sme prežili veľmi príjemný deň,  počas  ktorého sme nestihli všetko prebádať. A preto sa spolu s deťmi  tešíme  na ďalší podobný deň.