• Novinky

      • Exkurzia v Martine

      • 3. 11. 2023
      • V stredu 25. októbra sa deviataci a siedmaci vybrali na exkurziu do Martina. Najskôr sa vybrali na Národný cintorín, kde mali za úlohu vyhľadať hroby 10 známych osobností (ich mená mali napísané na lístku) a buď si ich odfotiť svojimi mobilmi, alebo nakresliť na papier, príp. opísať, čo je na náhrobkoch napísané. Doma potom z týchto informácií a fotiek mohli spracovať prezentáciu alebo projekt a predstaviť ho na hodinách literatúry.

       Druhou zastávkou bolo Centrum popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha. Tam mohli zažiť vďaka p. prof. Jozefovi Beňuškovi fyziku na vlastnej koži, keďže sa nielen žiaci, ale aj pani učiteľka zapojili do rôznych pokusov a experimentov. Všetci tak ľahšie pochopili napr. elektrický obvod, odstredivú silu alebo ako vzniká gejzír.

       Ďakujeme mestu Partizánske a jeho Fondu na podporu tematického vzdelávania, že sme mohli absolvovať túto exkurziu s jeho podporou!

      • VeDETSKé centrum Aurélium

      • 3. 11. 2023
      • V jeden neobyčajný utorok 24.10.2023 sa 35 žiakov 4.ročníka vybralo za zážitkami a poznaním do VeDETSKého centra Aurélium v Bratislave. Celý deň sa niesol v znamení školy hrou, kde si deti mohli sprítomniť a pochopiť rôzne fyzikálne, matematické, či elektrické pokusy. Mali sme príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Dokonca sme hýkali nad krásnou svetelnou laserovou show. Jednoducho škola, múzeum a zábavný park pod jednou strechou. Odchádzame s myšlienkou od A.Einsteina: Dôležité je neprestať sa pýtať.  

       Nenechali sme si ujsť ani prechádzku cez historické centrum nášho hlavného mesta a naživo sa stretnúť s Čumilom, či nejednou slovenskou herečkou. :) 

       Za tento hodnotný čas ďakujeme  Fondu na podporu tematického vzdelávania Mesta Partizánske!

      • Čaj so starými rodičmi

      • 31. 10. 2023
      • Tak opäť,  po roku, sme zažili jedno krásne a milé dopoludnie s našimi starými rodičmi. 

       Deti sa už celý týždeň tešili a pripravovali na tento jedinečný deň, keďže máme mesiac október a my vieme,  komu patrí. 

       Je to už tradícia,  že pozývame do našej školy starých rodičov a tak prežijeme spolu vzácny čas. 

       Deti si v restime pripravili milé pozvánky a dôkladne pripravili aj svoje triedy. Lavičky, pekná výzdoba, ale najmä chutný čajík nesmel v triede chýbať. Staré mamy zase upiekli chutné koláčiky.

       Sme radi, že sme openning mohli začať spoločnou modlitbou, niekde aj piesňou a zároveň im ukázať na prvej hodine, čo už všetko vieme, čo sme sa naučili.

       Mohli sme sa spolu pozdielať, ako sa učíme  dnes, ale aj ako to bolo v minulosti,  v čom rovnaké alebo odlišné. 

       Na záver sme si spoločne zahrali spoločenské hry, pochutili na čajíku a jedinečných koláčikoch, veď boli predsa od babičky!

       Za ich vzácny čas, lásku, obetavosť, za všetko im patrí veľké ĎAKUJEME!!!