• Novinky

     • Dni ako iné a predsa výnimočné
      • Dni ako iné a predsa výnimočné

      • 19. 10. 2022
      • Od začiatku školského roka si v škole pripomíname aj rôzne špeciálne dni. Výnimočnosť každého nového dňa je v tieto dni doplnená milou pripomienkou nejakej vlastnosi alebo schopnosti, s ktorou sa stretávame. Niektoré dni dokonca nájdete aj v kalendári ako medzinárodnú pripomienku.

       Koncom septembra sme zas od rána hľadali za čo všetko sme vďační. V niektorých triedach sa písali listy a odkazy plné vďaky, niektorí zas "vysadili" záhradu vďačnosti alebo len na chodbe poďakovali okoloidúcim za niečo pekné. V jednej z tried sa deti prestriedali na "kresle vďačnosti". Kto v ňom sedel prijímal vďaky od spolužiakov. Pripomenuli sme si za čo sme vďační a berieme niekedy ako samozrejmosť.

       V iné také októbrové ráno každého na recepcii privítala galéria Úsmevu. Od rána si mohli žiaci či učitelia pripnúť úsmev, ktorý im bude pasovať a urobiť si vtipnú fotku. Úsmev sem, úsmev tam, v tento deň sme si ho všímali viac ako inokedy. Cez prestávku sme sa mohli pripojiť k známej piesní o tom, že úsmev nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc.

       Prajeme aj Vám, aby ste mali vždy okolo seba niekoho kto dokáže vyhrať nad svojimi lícami :)

     • Oznam o riaditeľskom voľne pre 2.stupeň
      • Oznam o riaditeľskom voľne pre 2.stupeň

      • 16. 10. 2022
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom druhého stupňa Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 21.10.2022 (piatok).

       Ak nemáte v tento deň záujem o obed, odhláste si ho prostredníctvom Edupage. 

       Žiaci prvého stupňa sa učia podľa pravidelného rozvrhu, organizácia dňa pre prvý stupeň je plne zachovaná.

       Ďakujeme za pochopenie.
       Mgr. Daniela Gubková
       riaditeľka školy

      • Oi! Hola! Hallo! Ahoj! Ciao!

      • 30. 9. 2022
      • Kto zavítal do našej školy vo štvrtok 29.09.2022 mohol sa cítiť zmätený, či nezablúdil na medzinárodnú ambasádu. Deti sa po portugalsky učili úvodné frázy, počítali krajiny Spojeného kráľovstva, hľadali časti Talianska, kráľovná Viktória pasovala nových rytierov, v Mexiku tancovali, v Holandsku žasli nad tulipánmi... Triedy sa zmenili na územia iných štátov ba i kontinentov. Na cestu si deti museli správne vyplniť pas, do ktorého zbierali pečiatky z prejdených krajín. Ak by popri putovaní potrebovali doplniť sily alebo ponaťahovať stuhnuté kosti, mali možnosť zacvičiť si po anglicky alebo pozrieť krátky anglický film.

       A čo sme sa vlastne pri tom neučení naučili? Napríklad aj to, že za 24 hodín by sme doleteli do Brazíli za Tatianou a za 12 do Mexika za Artemisou, že japonské písmenko môže mať aj 14 ťahov, že niektoré známe pochutiny pochádzajú z Nemecka, že každá slovenská dedina má svoje špecifiká v kroji, no základ je spoločný, že anglický kráľ nás pohostí čajom s mliekom a uhorkovými sendvičmi, že... že... že... vlastne chceme precestovať nielen 1 deň, ale chceme zažiť tieto krajiny naozaj!

       Spoznali sme nové miesta, nadchli sme sa pre nové jazyky, unavili sme sa! A obed inšpirovaný Mexikom sme v jedálni pojedli s väčšou chuťou ako inokedy.

       Ďakujeme Táničke Gulíkovej, ktorá zastrešila organizáciu svojho jazykového tímu v tejto akcii no samozrejme každému učiteľovi a asistentovi, ktorý vytvoril miestnosť s krajinou alebo oddychovou zónou. A kam pocestujeme o rok? 

      • Ďakujeme Nadácii VW za legorobotiku!

      • 30. 9. 2022
      • V tomto školskom roku sa v našej škole otvoril aj krúžok legorobotiky. Nebolo by to možné bez pomoci Nadácie VW, ktorá poskytla finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok. Krúžok je atraktívny hlavne pre našich mládencov. Jeho kapacita bola veľmi rýchlo obsadená.

       Ďakujeme Nadácii VW, že môžeme aj vďaka ich podpore ponúknuť deťom priestor na rozvoj v tejto oblasti. Zároveň ďakujeme aj Hanke Kováčovej, ktorá venovala čas a napísala tento úspešný projekt.