• Novinky

     • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021
      • Hudobná náuka ZUŠ 2020/2021

      • 2. 9. 2020
      • Aj tento rok sa bude Hudobná náuka ZUŠ vyučovať v priestoroch našej školy od 16.9.2020 (streda). Žiaci, ktorí sa chcú prihlásiť do hudobného odboru ZUŠ, nech sa kontaktujú v budove ZUŠ pri kostole v triede p. uč. Zuzany Žemberovej (na prízemí vedľa tanečného odboru) alebo na čísle 0905 945 806.

       Rozvrh hudobnej náuky:

       • pondelok prípravné štúdium 13:15 – 14:45 1.AB
       • streda 2. ročník 1. časť 12:00 – 12:45 3.A
       • streda 1. ročník 2. časť 12:50 – 13:35 6.A
       • streda 1. ročník 1. časť 13:40 – 14:25 2.AB
       • streda 4. ročník 1. časť 14:30 – 15:15 5.AB
       • štvrtok 3. ročník 1. časť 13:00 – 13:45 4.A