• Novinky

     • Dnešný hosť miluje fialovú farbu
      • Dnešný hosť miluje fialovú farbu

      • 5. 5. 2021
      • Na Čítanie v pyžamkách dnes zavíta hosť, ktorého všetci na 100% poznáte. Prezradíme len to, že je to niekto, kto pozná našu školu od jej prvých myšlienok a stará sa každý deň o to, aby sme sa tu cítili ako doma. Už viete kto to je? Že nie? Taaak pomôcka: Meno nášho hosťa má iniciály DG. Teraz to už isto vie každý!

       Začíname 19:30 na Zoome, čakáreň otvárame o 19:25.

       Viac o Čítaní v pyžamkách nájdete tu.

     • S Vami to dokážeme!
      • S Vami to dokážeme!

      • 4. 5. 2021
      • Mesto Partizánske vo štvrtok 29. apríla 2021 na verejnom prerokovaní odobril do verejného SMS hlasovania 17 návrhov komunitných projektov. Naša škola sa spolu s OZ Batania do tejto iniciatívy zapojila s dvomi projektmi Stolný tenis na škole - číslo projektu 16 a Miestnosť Snoezelen - číslo projektu 17.

       O tom, ktoré komunitné projekty získajú podporu pre svoju realizáciu môžete rozhodnúť zaslaním SMS na číslo 6664 (Cena spätnej SMS je 0,50€). Podporených bude prvých 10 projektov. Na to, aby bol projekt podporený, musí získať minimálne 50 SMS hlasov.

       Hlasovať môžete od 3. mája do 16. mája (vrátane) 2021.

       SMS má mať tvar PROJEKT medzera číslo projektu. Vzor: PROJEKT 16, PROJEKT 17 na číslo 6664. Z jedného telefónneho čísla je možné hlasovať za oba projekty iba raz.

       Ďakujeme vopred za Vašu podporu.

       Tím CZŠ s MŠ JK a OZ Batania

     • Riaditeľské voľno 14.05.2021
      • Riaditeľské voľno 14.05.2021

      • 3. 5. 2021
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 14.5.2021 (piatok)

       žiakom Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom z dôvodu účasti tímu školy na vzdelávaní, ktoré bude prínosom pre všetkých našich žiakov. Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 17.5.2021.

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Mgr. Daniela Gubková
       poverená riadením školy