• Novinky

     • Do nového roku vám prajeme plné nádrže
      • Do nového roku vám prajeme plné nádrže

      • 22. 1. 2020
      •      December zatvoril dvere minulého roka a my si ešte s niektorými priateľmi stále prajeme „všetko dobré “ do toho nového. No niektoré okamihy vianočného času v nás neustále doznievajú a rezonujú s nami. Jeden z nich bol určite pohľad na rozžiarené oči detí, ktoré prehovorili do našich duší.     

       Tento týždeň podozrivo často spomíname s kolegami jazyky lásky. Po Vianociach akoby všetci mali dotankované plné „nádrže“ a z detí cítiť väčší pokoj. Pozornosť, dotyky, slová uistenia, skutky služby a darčeky. To je 5 spôsobov, ako druhému človeku vieme vyjadriť, že ho máme radi a že nám na ňom záleží. Niektoré „jazyky“ sa k nám prihovárajú hlasnejšie a vieme, že sme ľúbení. Cez vianočný čas sme si boli bližšie, pomáhali sme si v kuchyni, boli sme plne v prítomnosti, želali sme si Dobro, objímali sme sa a obdarovali sme sa navzájom.     Mali sme to šťastie, že sme si v škole zažili „malé Vianoce“ ešte pred ich príchodom. Tri dni pred posledným dňom v škole nás navštívili manželia Kovačikovci z Detskej misie, ktorí prišli hovoriť s deťmi o „Najväčšom dare“, ktorý je pre nás živá viera v Boha. Podelili sa s deťmi o svedectvá, avšak, to nebolo všetko. Každé dieťa od nich dostalo plnú krabicu darčekov od ľudí z Nemecka.       

       Každá vychovávateľka mohla svoje plány na daný deň zahodiť do koša a tešiť sa spolu s deťmi. Celý čas si pozerali svoje „krabičky“, objavovali, híkali, delili sa. Prekvapení sme boli nie len my, ale aj deti. Naozaj to nečakali a bol to špeciálny čas. Z tried sa ozývali vety plné vďačnosti: „Ja som taká šťastná! To je aké milé! Niekto si s tým musel dať toľko práce! Nemôžeme ani len povedať, že sa nám niektorý darček nepáči... tých druhých to stálo námahu! A neskôr sa nám to možno zíde.“ Áno, Andrejka to krásne vystihla. Darčeky nie sú len o tom, že chceme vlastniť ďalšiu materiálnu vec. Darček nám hovorí, že nás daný človek má rád, pretože vieme, že na nás možno hodiny myslel, keď ho vyberal. Vciťoval sa, čo by nás potešilo, čo práve potrebujeme a dal si námahu, aby to našiel. Deti nám to v tento deň pripomenuli.     A mne nezostáva nič iné, ako Vám zapriať, aby ste mali svoje nádrže lásky plné po celý rok.

       Petra Kaločayová, školská psychologička, vychovávateľka

       Čo sme zažili:

       Deň radosti – na Mikuláša sme si užili čas zábavy, radosti a priateľstiev spolu s členmi komunity Ján Krstiteľ.

       Vlado Zlatoš v Youth clube – expert na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu navštívil našich žiakov, aby im predstavil svoju skúsenosť s kultúrou výživného pohybu a funkčným stravovaním.

       Vianočné dielne – spolu s rodičmi sme prenikli vianočnou atmosférou počas tvorivého popoludnia.

       Vianočný bazárik OZ Batania – pred Kostolom Božského srdca Ježišovho sme sa potešili kúpou rozličných výrobkov a zohriali sa pri chutnom punči.

       Deň dávania – posolstvo vianočných sviatkov sme pripomenuli ľuďom, ktorých sme v tento deň s radosťou navštívili.

       Školský ples – atmosféru prijatia a vďačnosti sme si plnými dúškami užili na plese rodičov a priateľov našej základnej a materskej školy.

       Planetárium – naša multifunkčná miestnosť sa premenila na vesmírnu stanicu a žiaci sa dozvedeli veľa nového o vesmíre.

        

       Čo pripravujeme:

       31.1. Odovzdávanie polročného vysvedčenia – prvý polrok školského roka ukončíme dobrodružne. Podarí sa žiakom spojiť sily, prekonať prekážky a dostať sa tak k vytúženému pokladu – vysvedčeniu?

       3.2. Polročné prázdniny – prvý polrok máme za sebou, užijeme si zaslúžený oddych.

       10.2. DOD – v tento deň dvere pre svojich rodičov počas vyučovania otvoria triedy prvého ročníka.

       14.2. Riaditeľské voľno, duchovná obnova zamestnancov – prichádza možnosť užiť si predĺžený víkend. Žiaci majú tento februárový piatok voľno, pretože zamestnanci sa zúčastnia dvojdňovej duchovnej obnovy.

        

       Ak chcete dostávať podobné čerstvé správy z našej školy ako je táto, prihláste sa na odber školského newslettru TU

      • Pokyny k testovaniu T5 v šk. roku 2019/2020

      • 12. 11. 2019
      • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

        

       Dátum testovania:

       20. novembra 2019 (streda)

       Organizátor:

       Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

       Ciele testovania:

       Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

       Kognitívne úrovne :

       Matematika

       1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
       2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
       3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
       4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
       5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
       2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
       3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
       4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
       5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

       Vzdelávací obsah :

       Matematika 

       1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
       2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
       3. Geometria a meranie 
       4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
       5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
       6. Kontext reálneho života 
       7. Matematický kontext

       Slovenský jazyk a literatúra

       1. Jazyk a komunikácia
       2. Komunikácia a sloh 
       3. Čítanie a literatúra
       4. Úlohy na čítanie s porozumením

       Čas riešenia testov:

       Matematika- 60 minút

       Slovenský jazyk a literatúra- 60 minút

       Počet testových úloh:

       Matematika- 30 testových úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- 30 testových úloh

        

       Forma testových úloh:

       papierová

       Matematika- úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

       Slovenský jazyk a literatúra- úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

       Príprava na T5-2019:

       Žiaci absolvujú testy vhodné na prípravu na T5-2019 zo všetkých testovaných predmetov.

       Organizácia testovania:

       Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

       Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia !      

        

       Mgr.Tatiana Gulíková

       koordinátor testovania T5- 2019

      • Všetci za jedného, jeden za všetkých

      • 16. 8. 2019
      • Neviem aká cnosť by sa k júnu hodila viac ako Statočnosť. Záverečné písomné práce, vysoké teploty, väčšina by si vybrala najradšej sociálne voľno, no denne zvádza vnútorný boj doplaziť sa do školy. Jedna moja žiačka zahlásila, že je už unavená z "tešenia sa do školy".      

       K júnu patrí aj Chochuliáda a v spoločnosti našich detí bola pre mňa silným zážitkom. V prvom rade som si uvedomila, aké úžasné je, že s nami išiel tím rodičov, aby podporili svoje deti. Keď som bola v ich veku, túžila som, aby tam boli "naši" so mnou, viem si predstaviť, aké to bolo pre nich dôležité.      

       Po plnom dni som si povedala, že síce naše deti nestoja na otvorení pekne za sebou v dvojiciach, ale majú pre mňa dôležitejšie kvality. Nezabudnem na to, ako sa navzájom podporovali a keď vedeli, že jeden z nich preteká, všetci ho hneď bežali povzbudzovať. Dokázali sa tešiť so svojimi kamarátmi, ktorí boli úspešní, aj keď sami nič nevyhrali. Ruku na srdce, dokážeme sa my dospelí úprimne tešiť z ocenenie kolegu v práci, po ktorom túžime my?      

       No najsilnejší bol pre mňa príbeh štvrtáka, ktorý sa odhodlal súťažiť a prekonať svoj strach. Necíti sa dobre v súťažiach, no rozhodol sa postaviť sa tomu. Keď som videla, ako bojuje pre svoj štafetový tím, bola som na neho neskutočne hrdá. Preukázal veľkú dávku statočnosti. Nechajme sa inšpirovať. 

        

       Petra Kaločayová, školská psychologička

       Ak chcete dostávať podobné čerstvé správy z našej školy ako je táto, prihláste sa na odber školského newslettru TU