• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • 10. 5. 2019
      • Riaditeľka Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

        

       riaditeľské voľno dňa 13.5.2019 (pondelok)

        

       žiakom Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom z organizačných a prevádzkových dôvodov.

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať v utorok 14.5.2019.

        

       V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

        

       Mgr. Daniela Gubková

       riaditeľka školy  

      • Toto predtým deti ešte nikdy nezažili

      • 16. 8. 2019
      • „Dobrý deň, my vás dnes budeme učiť. Dáme vám aj pracovný list, alebo nebojte sa, nie je to nič ťažké. Keby ste niečomu nerozumeli, prihláste sa, radi vám pomôžeme“     

       S týmito slovami začala hodina v Orange class na deň učiteľov. Naši štvrtáci sa rozhodli, že dajú učiteľom vzácny darček. Odučia za nich prvú hodinu a zažijú si, aké to je „byť učiteľom“. Samozrejme, mala v tom prsty aj ich triedna učiteľka a naša riaditeľka Danka.     

       Ako to v triede býva, úloha je rovnaká, no cesty k nej rôzne. Niektoré deti si vyučovanie svojej obľúbenej témy pripravovali dni, nosili kostýmy, premýšľali nad úlohami pre mladších kamarátov. Iní si to nechali na poslednú chvíľu a zistili, že odkladanie prípravy nie je práve užitočné. Všetci sa ale nakoniec zhodli na tom, že ich to veľmi bavilo a chceli by vyučovať opäť! Na vlastnej koži zistili, aké to je, učiť celú triedu detí. Uvedomili si, aké je to nepríjemné, keď niekto na ich hodine vyrušoval. Priznali, že to nebolo jednoduché. Zistili, aké to je, keď im nejde zvuk v pripravenom videu, keď má žiak nevhodné poznámky a tiež, keď po otázke do publika počuť len nekonečné ticho.     

       „Veľmi sa mi páči, že naša škola aj k obdarovaniu iných pristupuje tvorivo. Taký darček, ako zastúpenie od štvrtákov som rozhodne nečakala. A okrem toho, že potešili nás, učiteľov, sa aj oni sami veľa naučili a ich mladší spolužiaci skonštatovali, že také vyučovanie by chceli mať každý deň. Je vidieť, že keď sa deti cítia byt užitočné a keď im dovolíme v primeranej miere niesť zodpovednosť za ich rozhodnutia, tak dokážu veľké veci.“ (Natália Nová, triedna učiteľka Green class)  

        

       Danka Gubková, riaditeľka školy

       Petra Kaločayová, školská psychologička

       Ak chcete dostávať podobné čerstvé správy z našej školy ako je táto, prihláste sa na odber školského newslettru TU

      • Vzdelávacia mobilita našich učiteľov počas letných prázdnin 2019

      • 16. 8. 2019
      • Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa v Partizánskom sa zapojila do vzdelávacej mobility pre učiteľov financovaných zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+. V priebehu júla a augusta 2019 tak mohlo sedem členiek tímu CZŠJK vycestovať do Spojeného kráľovstva za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií a zabezpečiť tak rozvoj a modernizáciu samotnej školy. Počas vzdelávacieho pobytu sa stretli s ústretovosťou, ochotou a toleranciou.

       Projektovým partnerom bola vzdelávacia inštitúcia Pilgrims v Canterbury. Cieľom kurzov v rámci programu Erasmus+ bolo motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a objaviť svoju kreativitu a následne motivovať vlastných žiakov. Učiteľky (Jana Karlíková, Natália Nová, Tatiana Gulíková, Daniela Gubková, Adriana Krajčovičová), vychovávateľka (Ivana Káčerová) a školská psychologička (Petra Kaločayová) absolvovali rôznorodé kurzy podľa ich potrieb. Vzdelávali sa v oblasti metodológie pre učiteľov primárneho vzdelávania, hodnotenia žiakov, využívania drámy vo vzdelávacom procese a inklúzie. Dostali príležitosť  zlepšiť si vlastnú angličtinu, zažili si vyučovací proces zo strany žiakov a rozvíjali sa vo svojich kompetenciách. Získané skúsenosti a vedomosti z mobility v zahraničí budú ďalej posúvať svojim kolegom.

      • Zápis do 1. ročníka

      • 4. 3. 2019
      • Milí záujemci o prijatie dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020,

       tešíme sa, že ste prejavili záujem o našu školu. Proces prijímania detí do našej školy CZŠ Jána Krstiteľa sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

       1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU.
       2. Spoločné stretnutie rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a osobitostí pre šk. rok 2019/2020 (21.3.2019 o 17h).
       3. Zápis dieťaťa do školy (6.4.2019 od 9h do 13h).

       Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a kópiu rodného listu dieťaťa (neoverenú). Na zápise sa zisťuje školská zrelosť dieťaťa a nebudú chýbať ani zábavné hry.

       Ponúkame Vám tiež možnosť zúčastniť sa Otvoreného vyučovania, ktoré bude pre rodičov záujemcov k dispozícii v dňoch 18. – 19.3.2019. Z organizačných dôvodov je potrebné sa na toto vyučovanie vopred zapísať tu.

       Je naším interným pravidlom, že  v snahe vyjsť v ústrety rodičom, pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov našich žiakov.

       Termíny – rekapitulácia:

       ·         18. – 19.3.2019 (pondelok – utorok) v CZŠ Jána Krstiteľa – Otvorené vyučovanie pre rodičov záujemcov (dobrovoľné). Zapísať sa tu.

       ·         21.3.2019 (štvrtok) o 17:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Informačné stretnutie pre rodičov záujemcov.

       ·         6.4.2019 (sobota) od 9:00 do 13:00 v CZŠ Jána Krstiteľa – Zápis detí do 1. roč.

       ·         Do konca mesiaca máj – Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy (osobné prevzatie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa v CZŠ Jána Krstiteľa). Termín bude bližšie oznámený uchádzačom emailom po zápise.

       Tešíme sa na Vás!