• Novinky

     • Zmena výučby od 26.10.2020
      • Zmena výučby od 26.10.2020

      • 24. 10. 2020
      • Rozhodnutím Krízového štábu SR od pondelka 26.októbra prechádza 2. stupeň na dištančnú formu vzdelávania. Vyučovanie na 1. stupni, ako aj RestTime (ŠKD), prebieha prezenčne, teda tak ako doteraz.


       Potrebné informácie k 2.stupňu nájdete na školskej stránke v sekcii Pre žiakov/Dištančné vzdelávanie:

     • Rada školy - výsledky voľby
      • Rada školy - výsledky voľby

      • 21. 10. 2020
      • Počas septembra prebehli v našej škole online voľby do Rady školy, kedy si rodičia, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci vyberali svojich zástupcov na ďalšie obdobie. Výsledky volieb sú nasledovné:

       • za rodičov: Zuzana Galiovská, Elena Horňáková, Juraj Krasula
       • za pedagogických zamestnancov: Katarína Belišková, Natália Nová
       • za nepedagogických zamestnancov: Silvia Horváthová
       • členovia delegovaní zriaďovateľom: Jana Karlíková, Pavol Šiška, Sergej Vasilyev.

       Rade školy prajeme múdrosť a jednotu do ich rozhodnutí.

     • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020
      • Nové nariadenia Min. školstva platné od 12.10.2020

      • 11. 10. 2020
      • Od pondelka 12.10.2020 platia až do odvolania nové nariadenie Ministerstva školstva, podľa ktorých:

       • vyučovanie 1. a 2. stupňa prebieha prezenčnou formou
       • rúška sú povinné pre deti už aj počas vyučovania, nielen mimo svojej triedy
       • krúžková činnosť je pozastavená (rest time bude v upravenej forme)
       • sa rušia plánované hromadné školské akcie.

       Ďakujeme Vám za doterajšie dodržiavanie nariadení a vyhlásení ministerstva. Veríme, že spolu to zvládneme!