• Novinky

     • Pokračujeme dištančne
      • Pokračujeme dištančne

      • 16. 1. 2021
      • Milí rodičia, 

       vzhľadom k situácii na Slovensku bude dištančné vyučovanie prebiehať aj naďalej až do odvolania. Pre rodičov kritickej infraštruktúry zabezpečujeme ŠkD ako doteraz.

       Pri dištančnom vzdelávaní Vám, milí rodičia, môžu pomôcť rady, ktoré sme zhrnuli do 4 bodov. Nájdete ich tu. Manuál pre žiaka nájdete tu.

       Ďakujeme za pochopenie.

     • Vyučovanie od 11.1.2021
      • Vyučovanie od 11.1.2021

      • 8. 1. 2021
      • Milí rodičia a žiaci.

       Podľa rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 sa od 11.1.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní. Do odvolania tohto rozhodnutia sa nepočíta s testovaním ani s prezenčným vzdelávaním.

       Od pondelka 11.1.2021 sa budeme učiť podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený dnes (8.1.2021) na Edu page. Zatiaľ pripravujeme testovanie podla manuálu Návrat do škôl 2021 v spolupráci s mestom. V prípade nových informácii Vás budeme bezodkladne informovať o zmenách.

       Prajeme príjemný deň.

       Vedenie školy