• Novinky

     • Vytvárame bezpečné prostredie
      • Vytvárame bezpečné prostredie

      • 24. 2. 2021
      • Teší nás, že sme mohli do našej školy zakúpiť dezinfekciu New Aroma. Tieto certifikované difúzery využívajú aroma oleje s vysokým obsahom dezinfekčného prvku a nano častíc. Účinkujú na baktérie, vírusy, spóry a plesne (vrátane koronavírusu).

     • 1/2021 Zápis do 1.ročníka
      • 1/2021 Zápis do 1.ročníka

      • 23. 2. 2021
      • Rok 2021 začal dištančne. Dúfali sme, že len na chvíľku. Nie kvôli nám. Nie kvôli tomu, že nás príprava hodín stojí oveľa väčšie úsilie a stále často aj napriek vysokému nasadeniu nevieme doručiť deťom to, čo potrebujú. Nie kvôli tomu, že nás otravuje technika. Nie kvôli tomu, že nám chýbajú kolegovia.
     • Návrat do školských lavíc
      • Návrat do školských lavíc

      • 22. 2. 2021
      • Milí rodičia,

       vzhľadom k priaznivejšej situácii v okrese Partizánske od stredy 24.02.2021 prechádzajú žiaci 1. stupňa ZŠ a deti MŠ na prezenčné vzdelávanie. 

       Podmienky nástupu žiakov do školy, pri prvom vstupe do školy je potrebné:

       • odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu – nájdete TU, resp. tlačivo si môžete vyzdvihnúť od utorka 23.02.2021 pri vstupe do budovy školy,
       • predložiť triednej učiteľke/vychovávateľke k nahliadnutiu aktuálny (najviac 7 dňový) negatívny výsledok PCR/antigénového testu (stačí kópia) alebo doklad o výnimke aspoň jedného zákonného zástupcu. Z dôvodu maximálnej ochrany zdravia vašich detí a zamestnancov školy odporúčame testovanie oboch zákonných zástupcov, ktorí so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       Vyššie uvedené Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu je možné poslať aj elektronickou formou prostredníctvom EduPage. Cez Edupage je nutné poslať triednej učiteľke aj odfotený aktuálny, najviac 7 dňový negatívny výsledok PCR/AG testu – najneskôr do utorka 23.02.2021 do 20:00. Po tomto termíne je možné uvedené doklady predložiť len osobne  ráno pred vstupom do školy 24.02.2021.

       Od prvého dňa otvorenia školy bude v prevádzke RsT (ŠKD) (ranný od 6:00 a popoludňajší do 17:00), aj školská jedáleň.

       Ak žiak do školy nenastúpi, budú mu zadávané len úlohy na vypracovanie prostredníctvom EduPage, alebo inou vopred dohodnutou formou. Online vzdelávanie sa nerealizuje. V tomto prípade vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca žiaka. Nezabudnite ho odhlásiť z obedov!

       Prajeme Vám pevné zdravie a tešíme sa na stretnutie!

     • Od 22.2.2021 opäť dištančne
      • Od 22.2.2021 opäť dištančne

      • 19. 2. 2021
      • Milí rodičia,

       keďže sme zatiaľ v čiernej farbe, v pondelok a utorok (22.-23.2.2021) pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. Otvorená bude len materská škola a RestTime (ŠKD) pre tých rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ak patríte do tejto skupiny rodičov, prosíme, nahláste svoje dieťa triednemu učiteľovi čo najskôr a nezabudnite, že podmienkou je negatívny test či vyplnenie čestného vyhlásenia (je na stránke školy).

       Vzhľadom k tomu, že situácia by sa mala v okrese Partizánske zlepšovať, je pravdepodobné, že od stredy 24.2.2021 pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní MŠ a žiakov 1. stupňa. Bližšie Vás budeme informovať v pondelok. (Určite bude podmienkou negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa).