• Vďaka projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II môžeme mať v podpornom tíme asistentov učiteľov. Pomáhajú odľahčovať prácu učiteľov konkrétnou pomocou a prácou s integrovanými deťmi na hodinách.
     • Novinky

        • ĎAKUJEME za Vaše hlasy!

         Ďakujeme za podporu v hlasovaní za náš projekt. Aj vďaka Vašej pomoci dostaneme od Trenčianskeho samosprávneho kraja 2200€ na rozvoj a podporu našej školskej kapely a zboru.

         Projekt školskej kapely a školského zboru je vynikajúcou príležitosťou pre žiakov, aby sa spoločne rozvíjali v hudobnej oblasti, získavali nové zručnosti a zážitky a posilňovali tímovú prácu a spoluprácu. Vďaka tomuto projektu chceme prepájať žiakov z rôznych tried a ročníkov so spoločným záujmom k hudbe a taktiež chceme prezentovať zbor aj kapelu na školských aj mimoškolských akciách.

        • Chochuliáda - športová slávnosť prvostupniarov

         Športový areál ZŠ s MŠ Veľká Okružná sa už tradične začiatkom júna stal dejiskom športového podujatia o pohár Jána Chochulu, známeho aj ako Chochuliáda. Vyše 420 detí z prvého stupňa si spoločne zmeralo sily v rôznych atletických disciplínach. Naše deti sa snažili vydať zo seba to najlepšie a mnohé z nich si okrem dobrého pocitu odnášali aj zaslúženú odmenu. Do zápolenia sa celkovo zapojilo 12 škôl, medzi ktorými sa naša škola, po spočítaní všetkých úspechov detí, umiestnila na celkovom 5.mieste. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili nielen do súťaženia, ale aj do povzbudzovania a gratulujeme umiestneným.

        • Prváci sa zahrali na architektov

         Nedávno mali naši prváci na hodine angličtiny úžasný zážitok! Zahrali sa na architektov, kde navrhli svoje vlastné domy a potom o nich rozprávali po anglicky. Deti mali možnosť použiť novú slovnú zásobu a kreativitu pri prezentovaní svojich projektov.

         Chceli by sme sa srdečne poďakovať rodičom za ich spoluprácu a podporu. Vaša pomoc je pre nás a deti veľmi dôležitá!

        • Predškoláci športujú s úsmevom

         V stredu 05.06.2024 sa naši predškoláci zúčastnili detskej športovej olympiády. Hoci sme nepodali najlepšie výkony, deti sa veľmi snažili, navzájom podporovali a tešili sa z každého úspechu. Veď predsa, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

         Gratulujeme Richardovi Matloňovi za krásne a vydreté 2.miesto v behu na 40 metrov.

        • Venček 9.A/King Stars

         V piatok 17. mája by ste mnohí našich absolventov/deviatakov veru nespoznali. Svoje kapucňové mikiny a široké rifle vymenili za elegantné oblečenie, aby spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi slávnostne ukončili svoje pôsobenie na základnej škole. Spoločne oslávili svoju snahu a zodpovednú prípravu na monitor a prijímacie skúšky, ako aj celé svoje úsilie počas štúdia. Slávnostný večer sa začal ladne nacvičeným valčíkom, príhovorom žiakov, triednej učiteľky Jajky, pani riaditeľky Danky a rodičov. Malo sa veru na čo spomínať, keďže tohtoroční deviataci sú prví študenti našej školy. Hlavne ich rodičia prejavili veľkú odvahu a dôveru, keď sa rozhodli zapísať svoje deti do novovznikajúcej školy. Aj vďaka tomu sa začal písať dobrodružný príbeh našej Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa.

        • Astronomické dni piatakov

         Dňa 15.05.2024 mali naši piataci možnosť pozrieť sa na rôzne vesmírne javy zblízka aj bez toho, aby absolvovali let vesmírnou loďou. Stalo sa tak vďaka prezentácii, ktorú nám v rámci Astronomických dní predviedli pracovníci Hornonitrianskej hvezdárne v Malých Bieliciach. V priestoroch ZŠ Radovana Kaufmana sme mali možnosť vidieť obrovské modely planéty Zem a Mesiaca, dozvedeli sme sa o nich mnohé fakty, neuveriteľné čísla a nezaskočili nás ani otázky. Projekcie telies a javov vo vesmíre v prenosnom planetáriu vyvolali výkriky nadšenia, prekvapenia, občas sme sa zľakli, že sa nevyhneme zrážke s letiacim meteoritom. Jednoducho, úchvatné zábery nekonečného priestoru nás vtiahli natoľko, že sme mali pocit, akoby sme skutočne opustili zemskú atmosféru.

        • Deviatacke potulky za kultúrou

         Dňa 24. 5. sme sa s deviatakmi vybrali na exkurziu do Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, stihli sme aj návštevu mestského úradu, kde prebieha výstava spojená s Baťom a ukončili sme to v Baťa pointe. Využili sme prímestskú dopravu, keďže počasie neprialo na prechádzku alebo na jazdu bicyklom. Dozvedeli sme sa, že majiteľom brodzianskeho kaštieľa bol v 19. storočí rakúsky diplomat Gustav Friesenhof s manželkou Alexandrou N. Gončarovovou, sestrou Puškinovej manželky Natálie. Časť expozície múzea dokumentuje vplyv A. S. Puškina na slovenskú literatúru a mapuje najvýznamnejšie etapy jeho života.

        • Exkurzia do Martina

         V pondelok 20. 5. 2024 sa obe ôsmacke triedy našej školy zúčastnili exkurzie do Martina. Cieľom našej návštevy bola Matica slovenská. V druhej historickej budove sme si vypočuli obsiahlu prednášku o jej vzniku, poslaní a súčasných úlohách. Pripravil si ju pre nás riaditeľ Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Prešli sme sa námestím a obdivovali sme historické budovy – prvé gymnázium, budovu Tatra banky, divadlo. Na Národnom cintoríne sme sa zastavili pri miestach odpočinku dôležitých dejateľov – matičiarov, maliarov, spisovateľov. Ďakujeme Mestu Partizánske za možnosť spoznať mesto, ktoré bolo centrom nášho národného hnutia.

        • Gratulujeme k úspechu v matematike

         Úspešne sa zapísali naše dievčaá na okresnom kole Pytagoriády. Gratulujeme im a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

         Umiestnenia:
         2. - 3. miesto - Mia Mojtová 6.A
         2. miesto - Lucia Kurtulíková 8.A

        • Medzníky druhej svetovej vojny

         V utorok 14. mája 2024 sa v priestoroch ZŠ Rastislavova v Prievidzi uskutočnilo oblastné kolo dejepisnej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť si odkaz Slovenského národného povstania a výročie ukončenia druhej svetovej vojny.

         Našu školu reprezentovala trojica našich najstarších žiakov – deviatakov. Valér Kotrík, Matúš Šiška a Šimon Galiovský preukázali vedomosti v témach druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie a odboj v regióne. Po vypracovaní testových úloh naše družstvo nakoniec skončilo na 7.mieste. Ďakujeme im za ochotu prehĺbiť si svoje vedomosti a reprezentovanie našej školy.

        • Jarný deň lesnej pedagogiky

         Slnečné jarné počasie nám bolo dopriate na dni lesnej pedagogiky v kaštieli Antonstál. V piatok 10.05.2024 sa žiaci 4.A a 4.B stretli už po druhýkrát v prekrásnom prostredí neďaleko Nemšovej. Lesníci mali pre deti prichystané rôzne stanovištia, kde si overovali svoje vlastné zručnosti a vedomosti o prírode, no niekde museli pracovať ako jeden tím. Veľkú radosť mali deti z opätovného strieľania z luku, či chodenie po teréne so zavretými očami. Zisťovali, ako sa cítia zvieratá, keď sa lesom presúvajú v noci. Naučili sa, ktoré huby môžeme v lese zbierať, ktoré sú nejedlé, a ktoré sú pre nás jedovaté, dokonca až smrteľne. Deti zamestnali aj čuchové receptory, keď v spoznávačke určovali rôzne vône i pachy. Po viacerých aktivitách začali pociťovať únavu a tak nám padol vhod chutný obed, ktorý deťom dodal silu ešte na ďalšiu aktivitu a to kŕmenie diviakov.

        • Majstrovstvá školskej atletiky

         Naša škola sa v piatok 03.05.2024 zúčastnila na Majstrovstvách školskej atletiky okresu Partizánske. Družstvo chlapcov v zložení Roman Hudec, Michal Tvrdík, Matúš Šiška, Matej Grenčík, Filip Foltán, Juraj Kopčan obsadilo konečné 8. miesto. Z individuálnych disciplín zaujal Michal Tvrdík - 4. miesto skok do výšky a skok do diaľky a Roman Hudec 5. miesto vrh guľou.

        • Stretnutie s Ježišom

         Nedeľa 28.04.2024 bola vo viacerých našich rodinách výnimočnejšia a slávnostnejšia ako iné. Naši tretiaci prvýkrát pristúpili k sv. prijímaniu. Tešíme sa z tejto krásnej udalosti a žehnáme im mnoho stretnutí Ježiša v tejto sviatosti.

        • Bratislava trip

         V stredu 17.4.2024 sme sa vybrali na exkurziu do Slovenskej Národnej Galérie v Bratislave. Výlet sme začali prechádzkou, počas ktorej sme prezentovali naše vopred pripravené texty v angličtine k významným miestam Bratislavy. Následne sme sa presunuli do SNG, kde sme strávili približne 2 hodiny pozorovaním a vypĺňaním pracovného listu o umení. Ďalej sme prešli starým mestom až na Bratislavský hrad, kde sme obdivovali výhľad na Bratislavu. Výlet sme zavŕšili v palacinkárni blízko pri železničnej stanici.

       • Milujem Slovensko!
        • Milujem Slovensko!

         V hoteli Vršatec strávili druháci a štvrtáci našej školy so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami ten najchladnejší aprílový týždeň od 15. do 19. apríla 2024. Učili sa v malebnom prostredí hradu a vysokých brál.

         Náš týždeň sa niesol v znamení témy "Milujeme Slovensko." V pondelok sme sa rozdelili podľa indícií do skupín, každý tím nakreslil vlajku, vymyslel názov a pokrik. Počas večera sme všetko odprezentovali. Naše hlávky boli plné vedomostí toho "slovenského naj."

       • Deň narcisov - 18.apríl
        • Deň narcisov - 18.apríl

         Do zbierky Ligy proti rakovine známej ako Deň narcisov sme sa 18.apríla zapojili aj my. Dobrovoľníčky s krabičkou prešli po celej škole a spoločne sme mohli odoslať výnos vo výške 180€.

         Ďakujeme aj za tých, ktorým sú tieto prostriedky zo zbierky určené.

        • Učenie pre život s prvákmi

         Naši prváci zažili matematiku v praxi. Sami si vyskúšali jazdu autobusom, sledovali trasu, počet zastávok, sčítavali počet cestujúcich, ktorí nastupovali či vystupovali. Nakoniec spoločne spočítali, koľko cestujúcich sa celkovo viezlo v autobuse. V Hejného matematike sa opierame o vlastnú skúsenosť dieťaťa, na ktorej následne budujeme a ďalej ju rozvíjame.

        • Akadémia pre rodičov - Pozvánka

         Tentokrát sa rodičom prihovorí Renáta Ocilková. Dotkne sa témy "Problém identity (nielen u mladých)". Stretneme sa 25. apríla 2024 o 16:00 v multifunkčnej. Ste srdečne pozvaní!

     • Ostaňte s nami v spojení

     • Zvonenia

      Nedeľa 16. 6. 2024
     • Jedálny lístok

      • Pondelok06. 02.
      • zatiaľ žiadne údaje
      • Utorok07. 02.
      • zatiaľ žiadne údaje
      • Streda08. 02.
      • zatiaľ žiadne údaje
      • Štvrtok09. 02.
      • zatiaľ žiadne údaje
      • Piatok10. 02.
      • Zatvorené