• Novinky

     • Rozkvitlo pod detskými rúčkami
      • Rozkvitlo pod detskými rúčkami

      • 22. 6. 2022
      • Počas tohto školského roka v škole prebiehal aj keramický krúžok. Dnes sa deti tešili spoločne z vytvorených výrobkov. Na krúžku s Katkou Turčekovou sa podučili technikám úpravy a výroby drobných keramických výrobkov. Možno aj rannú kávičku si u nás vypijete zo šáločiek z vlastnej dielne. Už teraz sa na Vás tešíme! 

      • Štefánik na školách - ocenenie za video

      • 13. 6. 2022
      • Minulý týždeň 9.6. bola vyhodnotená súťaž Štefánik na školách organizovaná Spoločnosťou M.R.Štefánika. Šimon Galiovský získal špeciálne ocenenie v rámci umeleckej časti súťaže za originálne video o živote M.R.Štefánika. Jeho videá zaujali už aj na projektoch a iných hodinách. Veď, posúďte sami. Šimimu gratulujeme a ďakujeme, že rozvíja svoj talent!

     • Chválová streda - posledná
      • Chválová streda - posledná

      • 8. 6. 2022
      • Pozývame Vás do chvály. Dnes 8.6. od 18:00 v multifunkčnej miestnosti poslednýkrát v tomto školskom roku. Teší sa na Vás Sergej a ostatní modlitebníci!

     • Chochuliáda 2022
      • Chochuliáda 2022

      • 7. 6. 2022
      • V piatok 3.6. si zmerali sily deti zo základných škôl Partizánskeho a okolia na 37.ročníku Memoriálu Jána Chochulu. Približne 400 prvostupniarov súťažilo v rôznych bežeckých a atletických disciplínach v 4 kategóriách. Z našej školy sme tiež vyslali viacerých odvážnych športovcov.

       Pred samotnými pretekmi bola vyhodnotená aj výtvarná súťaž, kde svojou kresbou v kategórii tretiakov zaujala porotu Eliška Drážovská a obsadila krásne 3.miesto.

       Počas pretekov sa dobre súťažilo týmto športovcom, ktorí si doniesli aj medailovú spomienku:
       1.kategória:
       skok do diaľky - 1.miesto Melissa Tomová
       hod kriketkou - 1.miesto Dominika Országhová
       vytrvalostný beh na 200m - 2.miesto Dominika Országhová

       2.kategória:
       hod kriketkou - 1.miesto Jela Mariani
       vytrvalostný beh na 400m - 3.miesto Emma Jašíková
       skok do diaľky - 1.miesto Agáta Pelanová

       3.kategória:
       beh na 50m - 3.miesto Damián Grenčík
       skok do diaľky - 2.miesto Adrián Rondoš
       hod kriketkou - 1.miesto Rastislav Haberland
       vytrvalostný beh na 400m - 3.miesto Adrián Rondoš
       skok do výšky - 1.miesto Krištof Kližan

       4.kategória:
       beh na 50m - 2.miesto Matúš Falát
       skok do diaľky - 2.miesto Matúš Falát
       štafetový beh - 2.miesto Matúš Falát, Filip Klucha, Juraj Kopčan
       skok do výšky - 3.miesto Izabela Valentová

       Tešia nás úspechy týchto detí, no aj tie skryté, ktoré sa konali pred pretekmi v športovcoch. Moment, kedy každé dieťa bojovalo so svojím strachom, trémou, obavami z nepoznaného a dokázalo sa cez to preniesť. Veľkým pomocníkom im v tom boli kamaráti a spolužiaci, ktorí ich podporovali pokrikmi a tých unavenejších sprevádzali popri trati až do cieľa. Teší nás, že deti si navzájom priali a tešili sa z každého úspechu kamarátov ako keby bol ich. Vlastne, veď aj je náš! Lebo v jednote je sila a v piatok sme dokázali akí siláci sa v nás skrývajú.
       Katka Belišková