• Novinky

      • Čo je identita?

      • 20. 2. 2024
      • Podľa psychológa  Erika Eriksona je identita JEDNOTA OSOBNOSTI.

       Ide o VERNOSŤ SEBE, VERNOSŤ POSLANIU, VERNOSŤ HODNOTÁM. 

       Aj vy si kladiete otázky: Čo tvorí identitu osobnosti? Nakoľko si človek môže svoju identitu stanovovať sám a nakoľko ju tvorí jeho okolie?

       Februárová konferencia Kríza identity v Brne ponúkala vhľad do témy identity, aby sme sa aj my v škole mohli v tejto oblasti lepšie orientovať. Aby sme poznali základné súvislosti a vedeli tak správne nazerať na výzvy a situácie súčasnej doby. 

      • Stretnutie pre našich budúcich rodičov

      • 16. 2. 2024
      • Plánujete zapísať Vaše dieťa do našej školy? Máte otázky, ktoré by ste si potrebovali predtým ujasniť? Rozhodnujete sa nad školami, no trápia Vás pochybnosti? Počuli ste informácie, ktoré si chcete overiť?

       Tak nasledujúce stretnutie je určené pre Vás! Pozývame Vás na stretnutie pre záujemcov o zápis detí do 1.ročníka. Konať sa bude v stredu 06.03.2024 o 16:00 v budove ZŠ v multifunkčnej miestnosti na 2.poschodí. Na stretnutie s Vami sa teší vedenie školy a zástupcovia rodičov.

       Viac info k zápisu detí do 1.ročníka nájdete aj na našej stránke.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • 16. 2. 2024
      • Vážení rodičia!

       Dňa 08.03.2024 (piatok) je udelené pre našu školu riaditeľské voľno z dôvodu konania celodenných duchovných cvičení pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Základná ani materská škola tento deň nebude v prevádzke.

       Ďakujeme za porozumenie!

      • Naši recitátori pred odbornou porotou

      • 19. 2. 2024
      • Aj v tomto školskom roku sa v našej škole konalo školské kolo celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské schopnosti pred odbornou porotou predviedlo 11 žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastnením za ich snahu, odhodlanie, schopnosť odbúrať trému a postaviť sa pred obecenstvo. Vieme, že to nie je jednoduché. Odborná porota to nemala jednoduché, no napokon sa im podarilo vybrať víťazov, ktorí našu školu budú ďalej reprezentovať v okresnom kole. Držíme im palce.

       Prednes prózy
       1. miesto Viktória Tóthová, 4.A
       2.miesto Gréta Kováčová, 3.A
       3. miesto Emma Jašíková,  4.B
       3. miesto Adela Števíková, 2.A

       Prednes poézie
       1. miesto Karolína Košťálová, 3.B
       2. miesto Marko Majčík, 2.A